Zdobądź uprawnienia operatora żurawia HDS

O nas – OSO

Żuraw HDS

Jesteśmy firmą działającą na rynku szkoleniowym od zeszło piętnastu lat. Posiadamy szeroką ofertę, poczynając od szkoleń UDT, a kończąc na szkoleniach SEP. W naszej ofercie znajduje się kurs na HDS – jest to szkolenie uwzględniające zarówno elementy teoretyczne, jak i praktyczne, prowadzone przez naszą wysoko wykwalifikowaną kadrę szkoleniową. W OSO łączymy profesjonalne kursy z przystępnymi cenami – pod tym względem wyróżniamy się na tle innych ośrodków treningowych. Naszą działalność prowadzimy na terenie całej Polski, z oddziałem głównym w Warszawie. Co więcej w przypadku grup zorganizowanych możemy wysłać naszych szkoleniowców, aby przeprowadzili ćwiczenia na terenie placówki klienta. Ponadto większe grupy mogą liczyć na korzystne rabaty (tylko dla zamkniętych – zorganizowanych).  

Wymagania od kandydatów

Od uczestników naszych szkoleń wymagamy:  

 • ukończonego osiemnastego roku życia,  
 • wykształcenia co najmniej na poziomie podstawowym,  
 • zaświadczenia wydanego przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do rozpoczęcia kursu.  

Przygotowujemy naszych klientów do egzaminu UDT zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej. Aby kandydat mógł uzyskać uprawnienia, musi zaliczyć oba testy. 

Dlaczego warto postawić na szkolenie z OSO?

Nasze mocne strony to: 

 • profesjonalna kadra, 
 • placówki treningowe, 
 • przygotowanie do egzaminu, 
 • atrakcyjne ceny, 
 • kompleksowe szkolenie (teoria i praktyka). 

Co oferujemy: 

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu, 
 • zdalne nauczanie (w niektórych przypadkach), 
 • przyjazną atmosferę, 
 • świeży start – grupę o podobnym poziomie doświadczenia, 
 • dodatkowe materiały do nauki (testy powtórzeniowe). 

Uprawnienia 

Aby posługiwać się żurawiem przeładunkowym, wymagane jest posiadanie zaświadczenia o umiejętności jego obsługi – uprawnień na HDS. Za egzaminowanie kandydatów na operatora oraz wydawanie uprawnień odpowiedzialny jest Urząd Dozoru Technicznego – zajmuje się organizacją egzaminu, składającego się z dwóch części – praktycznej i teoretycznej. Z tego też względu w OSO prowadzimy zarówno wykłady, jak i ćwiczenia w placówkach treningowych. Naszym celem jest przekazanie aktualnych informacji i nauczenie uczestników obsługi HDS–ów, a także przygotowanie ich do egzaminu i jego pozytywne zaliczenie.  

Nasza oferta 

Żuraw HDS podczas eksploatacji

W OSO oferujemy świeży start, czyli przystosowanie poziomu nauczania do potrzeb klienta – do każdej grupy przypisujemy uczestników ze względu na uzyskane przez nich wyniki na teście kompetencji. Tym sposobem jesteśmy w stanie każdemu kursantowi zapewnić miarodajne szkolenia i potrzebną wiedzę. Oferujemy także dodatkowe materiały, mające na celu utrwalenie wiedzy naszego klienta. Są to testy powtórzeniowe, które wysyłamy drogę elektroniczną, aby mogli Państwo sami w wolnej chwili je przerobić. Dla chętnych oferujemy możliwość odbycia szkolenia teoretycznego zdalnie – w formie webinaru. Prowadzimy także ćwiczenia praktyczne w specjalnie do tego przygotowanych placówkach treningowych pod czujnym okiem kadrowiczów, którzy pomogą państwu w nauce i przeszkolą z zakresu prawidłowej obsługi żurawia. 

Program nauczania

Na naszym szkoleniu zapoznasz się z zagadnieniami z zakresu: 

 • przepisów BHP przed, podczas, jak i po pracy, 
 • obowiązków operatora żurawia HDS, 
 • zapoznania z dokumentacją techniczno–ruchową urządzenia, 
 • konstrukcji – zagadnień technicznych, 
 • prawidłowej eksploatacji urządzania, 
 • codziennej obsługi sprzętu zgodnie z instrukcją producenta, tj. dokonywania oględzin sprzętu, sprawdzania szczelności elementów, działania zamków hydraulicznych, wysuwania podpór, sprawdzania zabezpieczenia i blokady. 

Zakres szkolenia 

Podczas prowadzenia szkoleń nauczymy wszystkich potrzebnych umiejętności, jak i znajomości wszelkich zagadnień technicznych potrzebnych do prawidłowej obsługi tego urządzenia. Aby nasi klienci mogli zajmować się obsługą żurawia na co dzień, zapoznajemy ich ze sprzętem, który ze względu na swoją specyfikę – napęd mechaniczny oraz duży udźwig – stanowi idealną maszynę do wykonywana prac budowlanych, montażowych i usługowych. Podczas operowania żurawiem HDS nasi kursanci uczą się wykonywania podstawowych manewrów z zakresu prac przeładunkowych, załadunkowych, jak i montażu. Po ukończeniu szkolenia i pozytywnym zaliczeniu egzaminu UDT, operatorzy będą mogli znaleźć zatrudnienie w wielu firmach wykonujących prace budowalne i przemysłowe. Dzięki nabytym umiejętnościom nasi kursanci będą potrafili dokonać prawidłowego montażu i poprowadzić prace budowlane i przeładunkowe. Zdobyte uprawnienia i kwalifikacje pomogą im również w znalezieniu pracy. 

Możliwości żurawi 

Żuraw HDS w spoczynku na budowie

W zależności od modelu konstrukcja żurawia może się różnić, a zarazem prace mogą wymagać odpowiedniego podejścia przy wykonywaniu manewrów. Pomijając względy jakościowe, które są zależne od marki danego urządzenia, na przykład żuraw HDS służący do załadunku drewna, będzie wyposażony w specjalne chwytaki, zastępujące haki z „oryginalnej” wersji sprzętu. Żurawie przeznaczone do wykonywania podstawowych prac będą posiadały sztywno zamontowaną konstrukcję na podwoziu dźwigu, a ich wysięgnik będzie operował w dwóch płaszczyznach, co umożliwi im szybki i wydajny transport towaru – prace załadunkowe/przeładunkowe.  

grafika szkoleniowa