Zdobądź uprawnienia operatora żurawia HDS

Żuraw HDSOśrodek Szkolenia Operatorów (OSO) – jesteśmy firmą działającą na rynku szkoleniowym od zeszło piętnastu lat, posiadamy rozległą ofertę, poczynając od szkoleń UDT, a kończąc na szkoleniach SEP. W naszej ofercie znajduje się kurs na HDS – jest to szkolenie uwzględniające zarówno elementy teoretyczne, jak i praktyczne, prowadzone pod ścisłą jurysdykcją naszej wysoko wykwalifikowanej kadry szkoleniowej. W OSO łączymy profesjonalne kursy z przystępnymi cenami na tle innych ośrodków treningowych. Naszą działalność prowadzimy na terenie całej Polski, z oddziałem głównym w Warszawie, co więcej w przypadku grup zorganizowanych możemy wysłać naszych szkoleniowców, aby przeprowadzili ćwiczenia na terenie placówki klienta. Ponadto większe grupy mogą liczyć na korzystne rabaty (tylko dla zamkniętych – zorganizowanych). Od uczestników naszych szkoleń wymagamy jedynie ukończonego osiemnastego roku życia, wykształcenia co najmniej na poziomie podstawowym oraz zaświadczenia wydanego przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do rozpoczęcia kursu. Przygotowujemy naszych klientów do egzaminu UDT zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej. Aby kandydat mógł uzyskać uprawnienia musi zaliczyć oba testy.

Nasze mocne strony:Co oferujemy:Nasze wymagania:
Profesjonalną kadręZaświadczenie o ukończeniu kursUkończony 18 rok życia
Placówki treningoweZdalne nauczanieWykształcenie co najmniej podstawowe
Przygotowanie do egzaminuPrzyjazną atmosferęZaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
Atrakcyjne cenyŚwieży start – grupę o podobnym poziomie doświadczenia
Kompleksowe szkolenie (teoria + praktyka)Dodatkowe materiały do nauki (testy powtórzeniowe)

Uprawnienia

Aby posługiwać się żurawiem przeładunkowym wymagane jest posiadanie zaświadczenia o umiejętności jego obsługi – uprawnień na HDS. Za egzaminowanie kandydatów na operatora oraz wydawanie uprawnień odpowiedzialny jest Urząd Dozoru Technicznego – zajmują się organizacją egzaminu, składającego się z dwóch części, praktycznej i teoretycznej. Z tego też względu w OSO prowadzimy zarówno wykłady, jak i ćwiczenia na placówkach treningowych – naszym celem jest zapewnienie wszelkich podstaw uczestnikowi do przystąpienia do egzaminu i jego pozytywnego zaliczenia. Aby uzyskać uprawnienia wymagany jest jedynie pozytywny wynik, nie ma ocen, dlatego w OSO skupiamy się na utrwalaniu przekazywanej wiedzy i kompleksowych ćwiczeniach z zakresu obsługi żurawia HDS.

Nasza oferta

Żuraw HDS.W OSO oferujemy świeży start, czyli przystosowanie poziomu nauczania do potrzeb klienta – do każdej grupy przypisujemy uczestników ze względu na uzyskane przez nich wynik na teście kompetencji. Tym sposobem jesteśmy w stanie każdemu kursantowi zapewnić miarodajne szkolenia i świeżą wiedzę.

Oferujemy także dodatkowe materiały, mające na celu utrwalenie wiedzy naszego klienta. Są to testy powtórzeniowe, które wysyłamy drogę elektroniczną, aby mogli państwo sami w wolnej chwili je przerobić.

Ze względu na sytuację panującą na świecie – globalną pandemię – przystosowaliśmy nasz program nauczania wprowadzając zdalne wykłady w formie webinarów – transmisji audio-wideo w czasie rzeczywistym – mając na celu komfort i bezpieczeństwo naszego klienta. Prowadzimy także ćwiczenia praktyczne w specjalnie do tego przygotowanych placówkach treningowych pod czujnym okiem kadrowiczów, którzy dopomogą państwu w nauce i przeszkolą w prawidłowej obsłudze żurawia.

Program nauczania, czyli czego cię nauczymy:

  • przepisów BHP przed, podczas, jak i po pracy
  • obowiązków operatora żurawia HDS
  • zapoznania z dokumentacją techniczno-ruchową urządzenia
  • konstrukcji – zagadnień technicznych
  • prawidłowej eksploatacji urządzania
  • codziennej obsługi sprzętu zgodnie z instrukcją producenta, tj. dokonywania oględzin sprzętu, sprawdzania szczelność elementów, działania zamków hydraulicznych, wysuwania podpór, sprawdzania zabezpieczenia i blokady

Żuraw HDS – charakterystyka

Podczas prowadzenia szkoleń będziemy nauczać naszych kursantów wszystkich potrzebnych umiejętności, jak i znajomości wszelkich zagadnień technicznych potrzebnych do prawidłowej obsługi tego urządzenia. Aby nasi klienci mogli zajmować się jego obsługą żurawia na co dzień zapoznajemy ich ze sprzętem, który ze względu na swoją specyfikę – napęd mechaniczny oraz duży udźwig – stanowi idealną maszynę do wykonywana prac budowlanych, montażowych i usługowych.

Żuraw HDS.

Podczas operowania żurawiem HDS nasi kursanci uczą się wykonywania podstawowych manewrów z zakresu prac przeładunkowych, załadunkowych, jak i montażu. Po ukończeniu szkolenia i pozytywnym zaliczeniu egzaminu UDT operatorzy będą mogli znaleźć zatrudnienie w wielu firmach wykonujących prace budowalne i przemysłowe. Dzięki nabytym umiejętnościom nasi kursanci będą potrafili dokonać prawidłowego montażu i poprowadzić prace budowlanych i przeładunkowych, które pomogą im w znalezieniu pracy po zakończeniu szkolenia.

W zależności od modelu konstrukcja żurawia może się różnić, a zarazem wykonywane prace mogą wymagać odpowiedniego podejścia przy wykonywaniu manewrów. Pomijając względy jakościowe, które są zależne od marki danego urządzenia, tak, na przykład, żuraw HDS służący do załadunku drewna będzie wyposażony w specjalne chwytaki, zastępujące haki z „oryginalnej” wersji sprzętu. Żurawie przeznaczone do wykonywania podstawowych prac będą posiadały sztywno zamontowaną konstrukcję na podwoziu dźwigu, a ich wysięgnik będzie operował w dwóch płaszczyznach, co umożliwi im szybki i wydajny transport towaru – prace załadunkowe/przeładunkowe.

Większość dźwigów HDS podlega przepisom ustalonym przez Urząd Dozoru Technicznego. Dlatego w OSO uczymy dokładnej znajomości obowiązujących zasad podczas intensywnej eksploatacji żurawia – są to obowiązkowe badania okresowe, czyli konserwacja. Aby sprzęt pozostawał zarówno bezpieczny, jak i sprawny jakościowo należy poddawać go przeglądom, a wszystkie wykryte usterki od razu naprawiać.

W OSO gwarantujemy profesjonalizm, rzetelną pracę oraz zrozumienie potrzeb klienta. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową szkolenia-udt.pl oraz do podjęcia współpracy.