Konserwator urządzeń UDT – kurs i egzamin państwowy

Konserwator z uprawnieniami UDT może usuwać usterki, wykonywać przeglądy i inne prace w urządzeniach transportu bliskiegoKurs polecamy wszystkim osobom, które szukają sposobu na skuteczne przygotowanie się do egzaminu na uprawnienia konserwatora urządzeń UDT. Zajęcia w naszym ośrodku prowadzą doświadczeni instruktorzy, przygotowujemy kursantów do egzaminów według autorskich programów nauczania zgodnych z wymogami UDT, a kursy łączą zdobywanie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi. Kursy z zakresu konserwacji prowadzimy w Warszawie, a także w naszych oddziałach terenowych.

Uprawnienia konserwatora UDT – rodzaje urządzeń

Ośrodek Szkolenia Operatorów specjalizuje się w organizacji kursów na urządzenia transportu bliskiego. Prowadzimy zajęcia przygotowujące do zdobycia uprawnień do konserwacji:

  • Suwnic ogólnego i/lub specjalnego przeznaczenia
  • Różnych rodzajów wózków widłowych
  • Podnośników koszowych i innych podestów ruchomych: załadowczych, do transportu osób niepełnosprawnych, masztowych, stacjonarnych, wiszących, na podestach kolejowych
  • Wciągników i wciągarek
  • Żurawi samojezdnych, wieżowych, HDS, stacjonarnych, kolejowych, portowych, stoczniowych, pływających i pokładowych

Każde szkolenie jest poświęcone danemu rodzajowi urządzeń. Istnieje możliwość udziału w większej liczbie kursów i zdobycia uprawnień do konserwacji kilku urządzeń.

Kto może wziąć udział w kursie “Konserwacja urządzeń transportu bliskiego”

Na zajęcia zapraszamy zarówno osoby bez doświadczenia, jak i takie, które mają do czynienia z urządzeniami transportu bliskiego w swojej pracy. Nasze grupy zajęciowe są tworzone tak, by składały się z osób o podobnym poziomie doświadczenia. Z tego względu liczba godzin zajęć jest elastycznie dostosowywana do potrzeb grupy.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy być osobą pełnoletnią, posiadającą co najmniej podstawowe wykształcenie. Wymagamy również oświadczenia lub zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku operatora.

Konserwator urządzeń UDT – kurs: informacje dla uczestników

Najważniejsze informacje dla osób, które chcą wziąć udział w szkoleniu:

  • Czas trwania kursu: 32-96 godzin, w zależności od tego, jakie jest doświadczenie kursanta
  • Miejsce zajęć: Warszawa lub jeden z oddziałów terenowych OSO
  • Zapisy: rejestracja i płatność są możliwe przez stronę https://platformaedukacji.pl/sklep
  • Szkolenia zamknięte – w uzgodnieniu z pracodawcą możemy przeprowadzić szkolenie, w którym będą brali udział wyłącznie pracownicy danej firmy. Termin i miejsce szkolenia dostosowujemy do potrzeb klientów

Dodatkowych informacji chętnie udzielimy Państwu telefonicznie lub mailowo – zapraszamy do kontaktu.

Zagadnienia poruszane podczas zajęć

W czasie teoretycznej części kursu uczestnicy poznają zagadnienia związane z budową i działaniem poszczególnych rodzajów urządzeń transportu bliskiego. Zdobywają również wiedzę na temat prowadzenia dokumentacji, przeprowadzania przeglądów, korzystania z instrukcji obsługi. Instruktorzy OSO przekazują także informacje na temat przepisów dozoru technicznego, obowiązków na stanowisku konserwatora, zasad BHP. Uzupełnieniem zajęć teoretycznych jest część praktyczna, odbywająca się na naszym placu manewrowym. Te zajęcia to okazja do nauki naprawiania usterek i prowadzenia przeglądów w praktyce.

Kurs UDT dla konserwatorów – egzamin państwowy

Każdy, kto zapisze się na kurs w Ośrodku Szkolenia Operatorów, może wziąć udział w egzaminie państwowym organizowanym przez UDT we współpracy z naszym ośrodkiem. Kursanci nie muszą dodatkowo zapisywać się na egzamin – podejście do egzaminu otrzymują w cenie zajęć. Egzamin odbywa się w ciągu maksymalnie kilku tygodni od zakończenia szkolenia. Uczestnicy otrzymują od nas przypomnienia o zbliżającym się terminie sprawdzenia kwalifikacji.

Uprawnienia konserwatora UDT

Po zaliczonym egzaminie Urząd Dozoru Technicznego wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne, które uprawnia do wykonywania zawodu konserwatora danego rodzaju urządzeń. Uprawnienia UDT do konserwacji są wydawane na 5 lat, obowiązują na terenie całej Polski. Konserwatorzy z uprawnieniami są poszukiwani w firmach zajmujących się remontami infrastruktury, stoczniach, portach przeładunkowych, firmach transportowych i budowlanych. Wielu z nich prowadzi także własne firmy.

Urządzenia transportu bliskiego są objęte dozorem technicznym, a ich napraw może dokonywać tylko osoba z uprawnieniami UDT