Podesty ruchome wiszące – szkolenie z egzaminem dla operatorów

Podesty ruchome wiszące: urządzenia objęte dozorem technicznym UDTUzyskanie wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) uprawnień to podstawa dla osób, które chcą pracować w zawodzie operatora urządzeń transportu bliskiego. Takie uprawnienia to nie tylko formalne potwierdzenie kwalifikacji, ale także dowód na to, że operator opanował w potrzebnym stopniu obsługę urządzenia, zna zasady dozoru technicznego, umie pracować w sposób bezpieczny i niegrożący wypadkiem.

Chcąc ułatwić przyszłym operatorom przygotowanie do egzaminu na uprawnienia UDT, stworzyliśmy kurs na podesty ruchome wiszące, łączący wiedzę teoretyczną z praktyczną nauką obsługi. W cenie szkolenia zawarte jest przeprowadzenie przez komisję UDT egzaminu państwowego.

Kurs: podesty ruchome wiszące – najważniejsze informacje

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy potrzebnej na egzaminie oraz w późniejszej pracy. Część teoretyczna ma formę wykładu, w trakcie którego instruktor stosuje metody aktywizujące uczestników (zadaje pytania, sprawdza ich wiedzę, podaje przykłady). Zajęcia teoretyczne mogą odbywać się stacjonarnie lub online (webinary na platformie edukacyjnej).

Ramowy program zajęć:

 • Informacje o rodzajach podestów i ich przeznaczeniu
 • Omówienie budowy poszczególnych części urządzenia
 • Przepisy BHP obowiązujące w pracy
 • Obowiązki operatora przed rozpoczęciem pracy, w trakcie i po zakończeniu
 • Przeprowadzanie prób i badań podestów
 • Przepisy związane z dozorem technicznym
 • Część praktyczna – zajęcia na placu manewrowym/hali

Kurs na podesty ruchome wiszące zakończony jest egzaminem. Koszt podejścia do egzaminu jest zawarty w cenie kursu. Proces sprawdzania kwalifikacji jest przeprowadzany przez uprawnionych inspektorów UDT. Szkolenia w Ośrodku są planowane tak, aby terminy egzaminów były zbliżone do terminów zajęć, tak aby kursanci mogli w nich uczestniczyć na bieżąco. Za przeprowadzenie egzaminu odpowiada UDT Warszawa lub inny oddział, w zależności od miejsca zajęć.

Poza wykładami i zajęciami praktycznymi kursanci mogą uzupełniać i poszerzać wiedzę, korzystając z materiałów (w tym przykładowych pytań testowych) zamieszczanych na specjalnie stworzonej platformie edukacyjnej.

Kurs na podesty ruchome: cena, miejsce prowadzenia zajęć, terminy

Informacje o aktualnych datach rozpoczęcia kursów mogą Państwo znaleźć na naszej stronie. Zajęcia prowadzone są w kilku lokalizacjach na terenie kraju. Prowadzimy szkolenia na podesty ruchome w Warszawie, Krakowie, Katowicach, a na życzenie klientów – organizujemy szkolenia dla większych grup w innych wybranych miejscach.

Aby zapisać się na zajęcia, wystarczy skontaktować się z nami mailowo lub telefonicznie. Przy rejestracji przeprowadzamy wywiad z klientem na temat jego doświadczenia i umiejętności, dzięki czemu możemy zaproponować mu udział w dostosowanej do jego potrzeb grupie.

Uprawnienia na podesty ruchome wiszące

Otrzymane po kursie UDT uprawnienia dają możliwość pracy z urządzeniami z kategorii II P (także podesty ruchome stacjonarne). Zaświadczenie kwalifikacyjne jest wystawiane przez Urząd jako karta plastikowa ze zdjęciem, obowiązuje przez 10 lat na terenie całej Polski.

Operator podestu ruchomego wiszącego to osoba, która może wykonywać szereg prac na elewacjach budynków, budowli i innych konstrukcji. Tego typu urządzenia z powodzeniem zastępują rusztowania – ich montaż jest znacznie szybszy i tańszy.

Posiadając uprawnienia, można znaleźć zatrudnienie między innymi:

 • Na budowach – podesty wiszące są wykorzystywane do prac montażowych i wykończeniowych na elewacjach
 • Przy pracach remontowych – malowaniu, ocieplaniu, konserwacji ścian budynków
 • W specjalistycznych firmach oferujących czyszczenie elewacji lub mycie okien
 • W firmach świadczących usługi malowania, konserwacji, napraw mostów, wiaduktów, kominów, masztów

Tego rodzaju podesty mają także zastosowanie w tak nietypowych miejscach, jak statki, okręty czy platformy wiertnicze. Należy przy tym pamiętać, że do prac na morzu konieczne może być uzyskanie dodatkowych uprawnień (można je zdobyć podczas kursu offshore/onshore dla osób planujących wyjazd do pracy za granicę).

Podesty ruchome wiszące wykorzystuje się najczęściej do prac remontowych, konserwacyjnych, montażowych na elewacji