Szkolenie energetyczne– seminarium G2ED

naprawa kotła parowego.

Ośrodek szkoleniowy “OSO” zajmuje się przeprowadzaniem kursów i szkoleń z zakresu eksploatacji i dozoru instalacji i sieci elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych na terenie całej Polski. Ukończony kurs G2ED ma na celu przekazanie wiedzy i umiejętności z obsługi instalacji i sieci urządzeń wytwarzających, przesyłających, przetwarzających i zużywających ciepło.

Kadra naszych specjalistów pomoże Ci zdobyć uprawnienia G1, G2 i G3 z dozoru lub/i eksploatacji.

Program nauczania

Szkolenie w naszym ośrodku szkoleniowym jest prowadzone w formie teoretycznej i praktycznej. Po skończeniu wykładów, uczestnik podchodzi do ćwiczenia swoich praktycznych umiejętności, pod okiem naszych specjalistów.

Egzamin z eksploatacji, zawiera wiedzę z zakresu:

 • warunków technicznych obsługi instalacji i sieci cieplnych
 • instrukcji i eksploatacji urządzeń instalacji i sieci cieplnych
 • zasady prac kontrolno- pomiarowych i montażowych
 • zasady BHP i PPOŻ
 • postępowanie w razie awarii i udzielanie pierwszej pomocy.

Egzamin z dozoru zawiera takie zagadnienia jak:

 • zasady postępowania przy programowaniu instalacji i sieci cieplnych uwzględniając zasady racjonalnego użytkowania energii i paliwa
 • przyłączanie urządzeń i instalacji do sieci
 • instalacja sieci cieplnej.turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW
 • przepisy dostarczania energii i paliw
 • prowadzenie ruchu i eksploatacji instalacji i sieci cieplnych
 • prowadzenie dokumentacji technicznej
 • sprężarki o mocy powyżej 20 kW
 • zasady postępowania w razie awarii, wypadku
 • normy i przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci
 • zasady BHP i ochrona przeciwpożarowa
 • warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.

Po zakończonym szkoleniu w ośrodku, kursant podchodzi do egzaminu przed komisją państwową.

Egzamin i uprawnienia

Egzamin sprawdza wiedzę teoretyczna i praktyczna przed komisją egzaminacyjną powołaną m.in przez SEP, SIMP, PSE, SITPS. Uczestnik ma prawo wyboru, przed jaką komisją chce zdać egzamin.

Zaświadczenie kwalifikacyjne jest ważne w ciągu 5 lat od jego wystawienia.

Dla kogo kierowany jest kurs?

Szkolenie dedykowane jest każdemu kto chce podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe bądź pracowników. Szkolenie kierowane jest do osób zajmujących się eksploatacja i dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych, w szczególności dla:

 • palaczy kotłów
 • serwisantów
 • monterów
 • Instalatorów.

montaż kotła na paliwo stałe.

G1

Kurs elektryczny G1 jest przeznaczony do osób zajmujących się branżą energetyczną. Uczestnik zapozna się z obsługą, pracami konserwacyjnymi, remontowymi, montażowymi sieci i urządzeniami instalacji o napięciu powyżej 1kV.

G2

Kurs energetyczny G2 jest kierowany do palaczy kotłów, monterów, serwisantów, instalatorów oraz innych osób zajmujących się eksploatacja lub dozorem urządzeń instalacji i sieci cieplnych. Uprawnienie pozwala na wykonywanie prac remontowych, montażowych oraz kontroli i pomiarów kotłów parowych i wodnych na paliwa stałe, gazowe i płynne.

G3

Szkolenie gazowe G3 przeznaczone jest do osób zajmujących się dozorem i eksploatacją urządzeń instalacji i sieci wytwarzających, przesyłających, przetwarzających i zużywających gaz. Uprawnienia pozwalają na obsługę, konserwację, prace remontowe, montażowe i kontrolę pomiarów sieci gazowych do 0,5 MP i powyżej oraz urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu do 5 kPa lub powyżej.

 

Warunki uczestnictwa w szkoleniu to:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie przynajmniej podstawowe
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu.

Inne kursy zawodowe to m.in.:

 • kurs na uprawnienia G3ED
 • kurs na operatora koparki
 • kurs na prace wysokościowe
 • kurs na konserwatora rusztowań.

Pytania i odpowiedzi

Na ile lat są ważne uprawnienia G2E?

Uprawnienia G2E są ważne 5 lat od ich wydania, po upływie 5 lat należy przystąpić ponownie do egzaminu.

Przed jaką komisją egzaminacyjną zdaję się egzamin G2ED?

Uczestnik kursu ma prawo do wyboru komisji przed jaką chce zdać egzamin, jest to m.in. SEP, SIMP, PSE, SITPS.

Gdzie są przeprowadzane szkolenia G2ED?

Szkolenie jest przeprowadzane w naszym ośrodku szkoleniowym w Warszawie lub z dojazdem do klienta pod wskazany adres.

Jakie prace można wykonywać po skończonym szkoleniu G2ED?

Po skończonym szkoleniu G2ED można m.in. wykonywać prace remontowe, konserwacyjne i montażowe instalacji i sieci cieplnych.