Kategorie SEP

SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) zajmuje się egzaminowaniem i wydawaniem zaświadczeń takich jak uprawnienia SEP. Są one nadawane w 3 różnych kategoriach. W Ośrodku Szkolenia Operatorów OSO można skorzystać z kursów, które prowadzone są dla kategorii G1 dla elektroenergetyki, G2 dla urządzeń cieplnych oraz G3 dla urządzeń gazowych. Poniżej przedstawiamy urządzenia, których tematykę poruszają szkolenia SEP.

Grupa G1:
• urządzenia prądotwórcze podłączone do sieci elektroenergetycznych
• zespoły prądotwórcze z mocą wyższą niż 50 kW
• urządzenia, sieci i instalacje z napięciem znamionowym poniżej i powyżej 1 kV
• elektryczne sieci trakcyjne i sieci oświetleniowe
• urządzenia elektrotermiczne i do elektrolizy
• urządzenia elektroniczne przeciwwybuchowe
• narzędzia kontrolne i pomiarowe i automatycznej regulacji

Grupa G2:
• kotły wodne i parowe o mocy wyższej niż 50 kW na paliwa stałe, gazowe i płynne
• piece przemysłowe o mocy wyższej niż 50 kW
• instalacje i sieci przesyłowe oraz wchodzące w ich skład urządzenia pomocnicze o mocy powyżej 50 kW
• urządzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne i chłodnicze
• urządzenia odbiorcze dla gorącej wody i pary wodnej
• turbiny parowe i urządzenia pomocnicze
• sprężarki i instalacje powietrza sprężonego i gazów technicznych
• urządzenia do przechowywania paliw, ich napełniania i rozładowywania
• narzędzia kontrole i pomiarowe oraz automatycznej regulacji

Grupa G3:
• sprzęt przeznaczony do obsługi paliw gazowych, w tym ich oczyszczania, rozprężania, rozlewania, mieszania, przetwarzania oraz magazynowania
• sieci gazowe, punkty redukcyjne, tłocznie gazu, stacje gazowe o ciśnieniu niższym i wyższym od 0,5 MPa
• instalacje i urządzenia gazowe o ciśnieniu niższym i wyższym od 5 kPa
• odbiorniki gazów przemysłowych w przemyśle
• narzędzia kontrole i pomiarowe oraz automatycznej regulacji

Zobacz także: