Kategorie SEP

SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) zajmuje się egzaminowaniem i wydawaniem zaświadczeń takich jak „uprawnienia SEP”. Są one nadawane w 3 różnych kategoriach. W Ośrodku Szkolenia Operatorów OSO można skorzystać z kursów, które prowadzone są dla kategorii G1 dla elektroenergetyki, G2 dla urządzeń cieplnych oraz G3 dla urządzeń gazowych. Poniżej przedstawiamy urządzenia, których tematykę poruszają szkolenia.

Grupa G1:

 • urządzenia prądotwórcze podłączone do sieci elektroenergetycznych
 • zespoły prądotwórcze z mocą wyższą niż 50 kW
 • urządzenia, sieci i instalacje z napięciem znamionowym poniżej i powyżej 1 kV
 • elektryczne sieci trakcyjne i sieci oświetleniowe
 • urządzenia elektrotermiczne i do elektrolizy
 • urządzenia elektroniczne przeciwwybuchowe
 • narzędzia kontrolne i pomiarowe i automatycznej regulacji

Grupa G2:

 • kotły wodne i parowe o mocy wyższej niż 50 kW na paliwa stałe, gazowe i płynne
 • piece przemysłowe o mocy wyższej niż 50 kW
 • instalacje i sieci przesyłowe oraz wchodzące w ich skład urządzenia pomocnicze o mocy powyżej 50 kW
 • urządzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne i chłodnicze
 • urządzenia odbiorcze dla gorącej wody i pary wodnej
 • turbiny parowe i urządzenia pomocnicze
 • sprężarki i instalacje powietrza sprężonego i gazów technicznych
 • urządzenia do przechowywania paliw, ich napełniania i rozładowywania
 • narzędzia kontrole i pomiarowe oraz automatycznej regulacji

Grupa G3:

 • sprzęt przeznaczony do obsługi paliw gazowych, w tym ich oczyszczania, rozprężania, rozlewania, mieszania, przetwarzania oraz magazynowania
 • sieci gazowe, punkty redukcyjne, tłocznie gazu, stacje gazowe o ciśnieniu niższym i wyższym od 0,5 MPa
 • instalacje i urządzenia gazowe o ciśnieniu niższym i wyższym od 5 kPa
 • odbiorniki gazów przemysłowych w przemyśle
 • narzędzia kontrole i pomiarowe oraz automatycznej regulacji