Szkolenie na operatora wózków widłowych

O nas

W naszym Ośrodku Szkoleń Operatorów prowadzimy kursy na operatorów wózków widłowych, podnośników ruchomych, suwnic i innych, a także kurs spawania światłowodów. Szkolenia na wózki widłowe należą do najpopularniejszych kursów UDT. Zajmujemy się od lat rzetelnym przygotowaniem kursantów, posiadamy doświadczonych instruktorów, którzy swoją wiedzę przekazują naszym uczestnikom. Przygotowujemy do egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Szkolimy nie tylko osoby prywatne, ale także współpracujemy od lat z firmami, które nam zaufały i regularnie korzystają z naszej oferty. 

Kategorie uprawnień na operatorów wózków widłowych 

Niezbędne do prowadzenia wózka widłowego jest ukończenie kursu, po którym należy przystąpić do egzaminu państwowego. Uprawnienia dzielimy na następujące kategorie:  

 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem, 
 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem, gdzie podnosi się osobę razem z ładunkiem, 
 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem, wyłączając wózki z wysięgnikiem oraz takie, gdzie podnosi się osobę z ładunkiem. 

Wymagania

Aby dołączyć do grona naszych kursantów, należy spełniać poniższe wymagania: 

 • skończone 18 lat, 
 • brak przeciwskazań zdrowotnych do pracy, 
 • co najmniej wykształcenie podstawowe. 

Dlaczego warto zapisać się na kurs? 

Nasi instruktorzy przeszkolą uczestników z obsługi wózków widłowych oraz prawidłowej eksploatacji. Dbamy o każdy szczegół i tym samym dostosowujemy się do Państwa. Obsługując wózek widłowy na kursie OSO inwestujesz w swoją przyszłość, ponieważ jest to branża, na którą ciągle jest popyt. Ten zawód stale się rozwija i otwiera przed nami bardzo dużo ciekawych możliwości. Przygotowujemy z profesjonalnej i bezpiecznej obsługi wózków jezdniowych, aby pozytywnie zdać egzamin państwowy UDT z wybranego zakresu. 

wózek widłowy w spoczynku

Tematyka zajęć 

Nasz kurs jest podzielony na dwa rodzaje: teoretyczny i praktyczny. Zajęcia teoretyczne – nasi uczestnicy w tej części otrzymają materiały szkoleniowe, które pomogą w przygotowaniu do egzaminu państwowego UDT. Na naszym szkoleniu poruszamy tematy z zakresu zasad BHP oraz wymagań dotyczących obsługi wózka widłowego. Kursanci dowiadują się o podstawach budowy tych urządzeń nie tylko w teorii, ale poznają również praktyczną obsługę w otwartych jak i zamkniętych przestrzeniach. Zajęcia prowadzimy w bardzo ciekawy i merytoryczny sposób. Nasze zadanie to przygotować kursanta do zdania części teoretycznej i praktycznej egzaminu UDT.   

Zajęcia praktyczne z obsługi wózków widłowych 

Na naszych zajęciach poruszamy bardzo ważne kwestie praktyczne, które przydają się w trakcie pracy. Każdy uczestnik uczy się obsługi wózków widłowych jezdniowych, pracując już na konkretnym modelu. Zwraca uwagę na operowanie poszczególnymi mechanizmami ćwicząc swoje umiejętności. Nie wolno zapominać o przestrzeganiu zasad BHP.   

Cel kursu 

Kurs przeznaczony jest dla każdego, kto chce rozszerzyć swoje kwalifikacje, przebranżowić się czy zdobyć uprawnienia do operowania wózkiem widłowym. Szkolenie kończymy egzaminem państwowym nadającym uprawnienia do obsługi wszystkich wózków podnośnikowych, a także wysokiego składowania. Zapoznasz się również z: 

 • budową i zasadami działania urządzeń transportu bliskiego, pozwalającymi na ich prawidłową eksploatację, 
 • obsługą urządzenia, 
 • obowiązującymi przepisami BHP, 
 • zasadami poruszania się po terenie zakładu pracy, 
 • zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej i bezpieczeństwem przeciwpożarowym. 

Gdzie można nas znaleźć? 

Stacjonujemy w całej Polsce. Poza główną siedzibą w Warszawie, można nas spotkać w innych dużych miastach na terenie kraju. Nasz Ośrodek w stolicy jest wyposażony w uniwersalne sale, w których nasi profesjonalni instruktorzy przekazują uczestnikom wymaganą wiedzę. 

Uprawnienia na wózki widłowe 

Kończąc kurs i zdając egzamin, operator uzyskuje licencję na 10 lat. Jeżeli chcesz przedłużyć ważność uprawnień musisz udać się do Urzędu Dozoru Technicznego w terminie minimum 3 miesięcy przed upływem ważności uprawnień i złożyć specjalny wniosek z informacją, że w okresie 5 lat przepracowałeś 3 lata na wózku jezdniowym.  

Rodzaje wózków widłowych 

Przystępując do kursu powinieneś znać wszystkie rodzaje wózków widłowych, z którymi w przyszłości możesz pracować:  

 • podnośnikowe
 • podnośnikowe boczne – są to najczęściej stosowane rodzaje wózków widłowych.  
wózek widłowy na magazynie

Przedsiębiorstwa wybierają tradycyjne wózki ręczne prowadzone podnośnikowe. Pozostałe rodzaje to m in.: 

 • popularne meleksy,  
 • podnośnikowe czołowe – w tym przypadku waga równoważy się z wagą wózka widłowego.  

Wyróżniamy również: 

 • wózki terenowe – są dodatkowym podnośnikiem czołowym. W ich przypadku ładunek jest podnoszony za pomocą wideł lub innego sprzętu. Pomagają często w magazynach przy zbieraniu zamówień, 
 • wózki specjalizowane – prowadzący go operator podnoszony jest przy pomocy wózka wraz z jego ładunkiem. Najczęściej wykorzystywany w działaniach logistycznych i magazynowych. Pozwala na bardzo precyzyjne umieszczenie ładunku w zaplanowanych miejscach, a operator może dokładnie obserwować proces układania towaru,  
 • wózki podnośnikowe bramowe – rama tych wózków ma postać bramy, a ładunek jest w całości obejmowany, podnosząc się w jej wnętrzu,   
 • podnośnikowe z masztem wewnętrznym – jak sama nazwa wskazuje, jest to rodzaj wózka jezdniowego z wbudowanym masztem.  

W przypadku wózka jezdniowego podnośnikowego z masztem wewnętrznym nieobejmującym ładunku, towar unoszony jest na widłach, które chowają się między ramionami. Z kolei typ wózka podnośnikowego z masztem wewnętrznym obejmującym ładunek posiada maszt stały. Z masztem wewnętrznym zęby wideł zlokalizowane są poza ramionami jezdnymi. Wózek podnośnikowy z masztem dobrze sprawdza się w magazynach, gdzie przejazdy są ograniczone do określonej wysokości, a w pewnych punktach magazynu konieczne jest przeniesienie ładunku na większą wysokość.    

grafika szkoleniowa