Kurs na podesty ruchome – obsługa i konserwacja

Podesty ruchome to urządzenia wykorzystywane w pracach montażowych, budowlanych, konserwacyjnych.To szkolenie, które umożliwia zdobycie uprawnień do obsługi lub konserwacji m.in.: podnośników koszowych (zwyżki), nożycowych i innych podestów ruchomych. Podniesienie kwalifikacji w tym zakresie znacznie zwiększa szanse na rynku pracy. Posiadanie uprawnień na podesty ruchome ułatwia znalezienie pracy w firmach zajmujących się konserwacją budynków, zakładach energetycznych, firmach budowlanych czy transportowych. Mając takie uprawnienia, można także samodzielnie świadczyć usługi wynajmu podnośników koszowych (zwyżek). Z kolei ukończenie kursu konserwacji pozwala na podjęcie pracy w serwisie podestów ruchomych. Kurs przygotowuje do egzaminu UDT, TDT przeprowadzanego przez Urząd Dozoru Technicznego,a także przez Transportowy Dozór Techniczny.

Kurs na podesty– dlaczego warto?

Korzyści z posiadania uprawnień na obsługę i konserwację tego typu urządzeń:

 • Wyższe kwalifikacje to szansa na lepszą pracę. Pracownicy ze specjalistycznymi uprawnieniami są znacznie częściej poszukiwani przez pracodawców i mogą liczyć na dużo wyższe wynagrodzenie.
 • Szeroki zakres – uprawnienia na podesty ruchome dotyczą nie tylko najpopularniejszych urządzeń, czyli podestów samojezdnych, ale także wielu innych rodzajów podnośników.
 • Dla pracodawców: większa liczba pracowników posiadających uprawnienia to gwarancja terminowej realizacji zleceń dla klientów. Pozwala to także na udział w przetargach organizowanych przez samorządy i inne jednostki, gdzie często wymogiem jest posiadanie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach.
 • Możliwość podjęcia własnej działalności: wynajem podnośników koszowych i wykonywanie prac tego rodzaju sprzętem jest często poszukiwaną przez klientów usługą.
 • Ukończenie kursu w zakresie konserwacji zwyżek i zdanie egzaminu UDT, TDT uprawnia do wykonywania okresowych przeglądów, serwisowania sprzętu, oceny jego stanu technicznego. To pożądane na rynku pracy umiejętności, które pozwalają znaleźć zatrudnienie praktycznie „od zaraz” lub świadczyć usługi we własnym zakresie.

Dla kogo jest kurs?

Uprawnienia UDT na podesty przejezdne, stacjonarne czy wiszące są wymagane w przypadku operatorów , instalatorów, monterów, pracowników firm budowlanych czy osób zajmujących się reklamą wielkopowierzchniową.

Jakie wymagania muszą spełniać kandydaci?

 • Ukończone 18 lat
 • Wykształcenie co najmniej podstawowe
 • Zaświadczenie lekarskie

Rodzaje uprawnień do obsługi

Ukończenie szkolenia umożliwia zdobycie następujących uprawnień przyznawanych przez UDT:

Zakres wydawanych uprawnień (obowiązuje od 1 czerwca 2019) i ich terminy ważności:

 • Podesty ruchome przejezdne: 5 lat
 • Podesty ruchome stacjonarne, podesty ruchome wiszące (uprawnia do obsługi podestów ruchomych wiszących oraz stacjonarnych): 10 lat
 • Podesty ruchome masztowe (uprawnia do obsługi podestów ruchomych masztowych oraz stacjonarnych): 10 lat
 • Podesty na pojazdach kolejowych: 10 lat

Zakres wydawanych uprawnień do 1 czerwca 2019 – obowiązuje przez 5 lat od daty wejścia w życie nowych przepisów (Ustawy o dozorze technicznym):

 • Uprawnienia kategorii I P, obejmuje podesty ruchome:
  • przejezdne wolnobieżne, tzw. podnośniki nożycowe
  • przewoźne, tzw. pająki podczepiane pod samochód
  • samojezdne, montowane na pojeździe – podnośniki koszowe (zwyżki)
 • Uprawnienia kategorii II P, obejmuje podesty ruchome:
  • wiszące
  • masztowe
  • stacjonarne

Rodzaje uprawnień do konserwacji

Podesty ruchome to popularne podnośniki koszowe, ale także podnośniki nożycowe, podesty wiszące, stacjonarne, załadowcze.Podział według nowych zasad i uzgodnionych programów szkoleń, obowiązujący od 1 czerwca 2019 r.

 • Podesty ruchome stacjonarne, wiszące oraz masztowe: 5 lat
 • Podesty ruchome przejezdne oraz załadowcze, w tym do transportu osób: 5 lat
 • Podesty ruchome na pojazdach kolejowych: 5 lat

Jakie zagadnienia poruszane są na kursie w zakresie obsługi?

 • Wiadomości ogólne
 • Stateczność podestów
 • Wytrzymałość podestów
 • Urządzenia zabezpieczające
 • Podwozia i konstrukcje wsporcze
 • Mechanizmy napędowe konstrukcji wsporczej platformy roboczej
 • Platforma robocza
 • Instrukcje obsługi podestu
 • Badania i próby podestów ruchomych
 • Zasady eksploatacji podestów ruchomych
 • Dozór techniczny
 • Zajęcia praktyczne

Jakie zagadnienia są poruszane na kursie w zakresie konserwacji?

Zagadnienia w części teoretycznej:

 • Rodzaje urządzeń transportu bliskiemu, które podlegają dozorowi technicznemu
 • Tryb postępowania obowiązujący przy obejmowaniu urządzeń technicznych dozorem
 • Rodzaje badań technicznych przeprowadzanych przez inspektorów dozoru technicznego wraz zakresem czynności wykonywanych podczas tych badań
 • Sposób postępowania operatora i konserwatora w przypadku wystąpienia niebezpiecznego uszkodzenia lub nieszczęśliwego wypadku związanego z eksploatacją urządzenia technicznego
 • BHP przy konserwacji urządzeń
 • Zespoły i elementy konserwacji podestów ruchomych – część mechaniczna
 • Zespoły i elementy konserwacji podestów ruchomych – część elektryczna

Zagadnienia w części praktycznej:

 • Weryfikacja stanu technicznego urządzenia
 • Kryteria wykorzystywane przy sprawdzaniu stopnia zużycia oraz poprawności działania mechanizmów
 • Wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów
 • Konserwacja poszczególnych zespołów, elementów, urządzeń zabezpieczających itp.
 • Postępowanie w stanach awaryjnych urządzenia
 • Sposoby na sprawdzanie poprawności działania elementów i urządzeń zabezpieczających, a także ich regulacja
 • Czynności wykonywane podczas zmiany wersji montażowej urządzeń
 • Czynności i obowiązki wynikające ze zmiany miejsca eksploatowania urządzenia, które wymaga demontażu i ponownego montażu
 • Najczęściej spotykane usterki eksploatacyjne – przykłady i sposoby ich usuwania

Formy edukacji: online i stacjonarnie

Prowadzimy szkolenia dla operatorów i konserwatorów u klienta – na terenie całej Polski, w oddziałach OSO w większości dużych miast, w których znajdują się oddziały UDT: Warszawa, Kraków, Katowice, a także na Śląsku (Bielsko-Biała, Gliwice). Jeśli większa liczba osób z danego miasta czy regionu wyraża zainteresowanie zdobyciem kwalifikacji, instruktorzy mogą dojechać w dowolne miejsce w Polsce.

Aby ułatwić kandydatom na operatorów podestów zdobycie kwalifikacji, uruchomione zostały kursy w wersji online. To wygodny sposób na przygotowanie do egzaminu UDT bez konieczności dojazdu na miejsce szkolenia.

Jak wygląda kurs online?

 1. Uczestnicy otrzymują login i hasło, za pomocą którego logują się na platformie kursowej.
 2. Prowadzący przekazuje wiedzę na żywo, stosując różne formy przekazywania wiedzy: wykład, zadawanie pytań uczestnikom, dyskusję, quizy.
 3. Na koniec wiedza uczestników jest weryfikowana za pomocą testu.

W przypadku kursu na operatora podestów ruchomych wymagane jest uzupełnienie o zajęcia stacjonarne.

Egzamin UDT a szkolenia

Ośrodek zajmuje się nie tylko nauczaniem i przekazaniem wiedzy kursantom, ale także organizacją egzaminu UDT na podesty ruchome. Cena szkolenia zawiera koszty organizacji egzaminu: dostępu do zaplecza dydaktyczno-technicznego i urządzeń, a także pełnej reprezentacji przy koordynacji procesu sprawdzania kwalifikacji przez Urząd. Dzięki takiemu wsparciu uczestnicy mogą być egzaminowani szybciej, niż w przypadku, gdyby sami zgłaszali się do UDT. Przekłada się to na wysoką zdawalność egzaminów – kursanci są na bieżąco z wiedzą i nie muszą jej sobie ponownie przypominać.

Organizacja egzaminu może przebiegać na dwa sposoby:

 1. Szkolenie z obsługi lub konserwacji może być zaplanowane w takim terminie, by odpowiadało pierwszemu możliwemu terminowi wyznaczonemu przez Urząd Dozoru Technicznego. Czas oczekiwania to zazwyczaj około30 dni.
 2. Szkolenie może być zaplanowane tak, że egzamin będzie zorganizowany bezpośrednio po szkoleniu, w kolejnym dniu roboczym. Wymaga to znacznie wcześniejszego planowania – najczęściej z ponad 30-dniowym wyprzedzeniem. Może również wiązać się z wyższymi kosztami (w sprawie szczegółów prosimy o kontakt).

Należy przy tym pamiętać, że o terminie egzaminów decyduje UDT. Uprawnienia mogą być przyznawane w przyspieszonym trybie, jednak musi być to ustalane indywidualnie przez Ośrodek, który kontaktuje się w tej sprawie z Urzędem. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za wyniki egzaminów czy za nieobecność uczestnika w wyznaczonym terminie.

Najczęstsze pytania

Co zapewniamy w cenie kursu?

 • Zajęcia teoretyczne – stacjonarne lub online, w formie webinarium
 • Zajęcia praktyczne
 • Dostęp do platformy edukacyjnej, na której znajdują się materiały szkoleniowe dla uczestników, filmy, próbne egzaminy w formie testów
 • Testy UDT ułatwiające przygotowanie do egzaminu UDT, w formie pytań i odpowiedzi z rozwiązaniami
 • Wydanie uproszczonego suplementu ukończenia kursu
 • Jeśli tak zostanie ustalone z klientem – wydanie certyfikatu w formie karty plastikowej ze zdjęciem (według normy ISO 18878)
 • Dostęp do różnych typów urządzeń
 • Niezbędny sprzęt BHP, szelki, kamizelki ochronne
 • Poczęstunek w przerwach podczas zajęć: kawa, herbata, ciastka
 • Możliwość pośrednictwa w zakwaterowaniu uczestników i organizacji posiłków

Ile trwa szkolenie?

Czas trwania szkolenia jest dostosowywany do potrzeb uczestników i ich dotychczasowego doświadczenia.

Zajęcia z obsługi:

 • 8 godzin – dla osób z doświadczeniem praktycznym
 • 20 godzin – dla osób, które posiadają wiedzę i umiejętności, ale chcą je uzupełnić lub zaktualizować
 • 35 godzin – dla osób bez żadnego doświadczenia

Zajęcia z konserwacji:

 • 32 godziny – dla osób, które spełniają minimalne wymagania i posiadają doświadczenie w zakresie mechaniki lub elektryki (dla jednego z rodzajów lub typów urządzeń)
 • 58 godzin – szkolenie uzupełniające dla 2 rodzajów/typów urządzeń
 • 96 godzin – szkolenie dotyczące 2-3 rodzajów/typów urządzeń, dla osób nieposiadających doświadczenia w konserwacji

Czy sam egzamin wystarcza?

Dodatkowy obowiązek szkolenia wynika wprost z kodeksu pracy i ogólnych i szczegółowych przepisów BHP. Przepisy nakładają obowiązek szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy przy obsłudze urządzeń technicznych. Wynika to również z konieczności przestrzegania instrukcji eksploatacji podestów ruchomych. Niekiedy producenci urządzeń wymagają, aby każda z osób została przeszkolona tak, aby w razie wypadku przejąć od operatora kontrolę nad urządzeniem. Dodatkowo przepisy nakładają obowiązek szkolenia w zakresie pracy na wysokości oraz ewakuacji osób, które mogą zostać uwiezione w wyniku awarii urządzenia i systemu opuszczania awaryjnego.

Jak przebiega egzamin w zakresie obsługi i konserwacji?

Egzamin dla operatora przebiega w formie testu pisemnego oraz zadań praktycznych rozszerzonych o m.in. pytania dotyczące oceny stanu technicznego urządzenia.

Czy uprawnienia są honorowane na arenie międzynarodowej?

Jeśli uczestnicy mają taką potrzebę, Ośrodek może wystawić certyfikat lub zaświadczenie o ukończeniu kursu w języku angielskim. Takie certyfikaty mogą być honorowane jako potwierdzenie kwalifikacji w krajach, w których nie obowiązuje system regulacji zawodu. Ośrodek stosuje w tym zakresie właściwe normy, m.in. ISO 18878 oraz ISO 17024 i ISO 29990. Certyfikat nie zastępuje jednak uprawnień UDT na terenie Polski.

Plakat reklamowy na kurs Podesty ruchome