Kurs wysokościowy w Warszawie

Szkolenie Wysokościowe odbywa się na naszej hali szkoleniowej w Warszawie lub na terenie firmy klienta. Organizowany przez nasz ośrodek kurs składa się z części:

  • Teoretycznej
  • Praktycznej
  • Egzamin

Wszystkie części kursu odbywają się na naszej hali szkoleniowej w Warszawie lub w firmie klienta – dojazd do klienta gratis. Szkolenie Wysokościowe zawsze kończy się egzaminem. Nasi trenerzy solidnie przygotowuje do zdania egzaminu zarówno w części teoretycznej jak i praktycznej.

Kurs wysokościowy prowadzimy w dwóch kategoriach:

Dostęp linowy:

Zajęcia z dostępu linowego są przeznaczone dla osób chcących wykonywać prace takie jak montaż reklam i inne prace montażowe, malowanie elewacji i innych konstrukcji na wysokości, przycinanie drzew, ścinka drzew, mycie okien na wysokości, odśnieżanie dachów, obsługa masztów.

Dostęp budowlany

Zajęcia z dostępu budowlanego są skierowane do osób, które muszą wspiąć się po określonych elementach, aby dotrzeć do swojego stanowiska pracy, na przykład na rusztowaniach, drabinach czy podestach. Są one wykorzystywane w dziedzinach takich jak budownictwo, dekarstwo, elektroenergetyka, telekomunikacja.

Komu są potrzebne uprawnienia do pracy na wysokości?

Gdy zamierzasz wykonywać prace alpinistyczne, nasz kurs wysokościowy to najlepszy wybór! Aby rozpocząć pracę jako alpinista przemysłowy lub pracować w innych zawodach związanych z koniecznością użycia sprzętu alpinistycznego, konieczne jest uzyskanie właściwych uprawnień.

Cena szkolenia Wysokościowego

Aktualna cena szkolenia wysokościowego jest ustalana telefonicznie.
Zapraszamy do kontaktu pod numerem:

Tematyka szkolenia

Każdy kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Podczas zajęć poruszane są wszystkie tematy związane z pracą na wysokości, między innymi zagadnienia dotyczące BHP, obsługi sprzętu, zagrożeń, odpowiedniej asekuracji. Duży nacisk kładziemy na ćwiczenia praktyczne, aby uczestnicy szkolenia mogli być kompleksowo przygotowani do swoich obowiązków.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy biorą udział w egzaminie. Jego pozytywne zaliczenie nadaje uprawnienia alpinistyczne do pracy na wysokości. Uprawnienia te obowiązują przez okres 3 lat. Po tym czasie konieczne jest ich odnowienie na kursie przypominającym.

Wymagania

Kurs na uprawnienia wysokościowe jest przeznaczony dla osób, które spełniają następujące wymagania:

  • ukończyły 18 lat
  • ukończyły przynajmniej szkołę podstawową
  • nie mają przeciwwskazań lekarskich do pracy na wysokości

Gdzie działamy?

Kursy na uprawnienia wysokościowe realizujemy na terenie Polski oraz w miejscach dowolnie wskazanych przez naszych klientów – dojeżdżamy na miejsce w całym kraju. Główna siedziba naszego Ośrodka to Warszawa.