Żurawie wieżowe i ich zastosowanie

Żurawie to urządzenia dźwignicowe, to znaczy, że działają na podstawie mechanizmu dźwigni. Istnieje kilka rodzajów żurawi: pływające, samobieżne, portowe, stoczniowe oraz największe w nich i najbardziej charakterystyczne – wieżowe. Często można zauważyć je na horyzontach miast, czasem nawet całe “ogrody”, kiedy mają miejsce budowy bardzo dużych budynków i jeszcze niedaleko siebie.  

Żurawie wieżowe składają się z kolumny, kabiny, napędów, wysięgnika, ciągnika i haka. Sama kolumna może osiągnąć nawet sto metrów wysokości, a największy żuraw na świecie może dosięgnąć swoim hakiem ponad ten poziom nawet osiemdziesiąt sześć metrów wyżej. Kabina, w której znajduje się operator, jest umieszczona na końcu kolumny. 

Żurawie można dzielić na różne kategorie w zależności od typu wysięgnika, miejsca obrotu, sposobu posadowienia oraz montażu.  

Typ wysięgnika może być wodzakowy (odciągowy i bezodciągowy), to znaczy, że cięgnik (znany jako wodzak) porusza się poziomo po wysięgniku używając zespołu dwóch cięgien lub wychylny, kiedy cięgnik znajduje się na końcu wysięgnika. Czyli wysięgnik może poruszać się prosto w poziomie kabiny albo wychylać się do dołu i góry. 

Miejsce obrotu może być na dole albo na górze, to znaczy, że żuraw dolnoobrotowy ma maszt obracający się wokół własnej osi, a żuraw górnoobrotowy na zamontowany na stałe maszt, którego wysięgnik obraca się wokół własnej osi. 

Żurawie budowlane mogą być stacjonarne lub przejezdne ze względu na sposób posadowienia. Jest to najbardziej podstawowy system podziału żurawi. Stacjonarne są budowane na krzyżu, kotwie traconej, podwoziu lub szybie windy i szczytowej kondygnacji budynku, a przejezdne są przenoszone na podwoziu szynowym lub gąsienicowym. 

Żurawie wieżowe można montować metodą szybkiego montażu, gdy są samo montujące  albo muszą być montowane za pomocą żurawia pomocniczego.