Czym są żurawie HDS?

O dźwigach HDS

Żurawie są maszynami powszechnie stosowanymi przy pracach przeładunkowych. Współcześnie istnieje kilka różnych rodzajów żurawi, przystosowanych do pracy w różnych warunkach. Jednym z nich są żurawie stosujące dźwig hydrauliczny, potocznie nazywane żurawiami HDS.  

Operator w żurawiu HDS

W Polsce żurawie hydrauliczne zaliczają się do urządzeń objętych dozorem technicznym. Oznacza to, że aby móc pracować z żurawiem HDS należy najpierw zdobyć odpowiednie uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. 

Osoby chcące poszerzyć swoje kompetencje zawodowe bądź swoich pracowników zachęcamy do kontaktu z firmą OSO. Nasza firma może pochwalić się bardzo wysoką zdawalnością kursów, a kadra szkoleniowa odpowiedzialna za kursy zawodowe gotowa jest przygotować każdego uczestnika do bezpiecznej i sprawnej pracy z żurawiem HDS. 

Dlaczego kurs na żurawie HDS? 

Współczesna sytuacja rynkowa nazywana jest potocznie rynkiem pracownika. Oznacza to, że w aktualnych realiach gospodarczych wykwalifikowany pracownik może liczyć na stabilną i dobrze płatną pracę. Dodatkowo szkolenie na żurawie HDS może ukończyć praktycznie każdy, kto zainteresowany jest poszerzeniem swoich kompetencji zawodowych o nowe świadczenia kwalifikacyjne. Wystarczy spełnić trzy podstawowe warunki: 

  • Ukończone 18 lat, 
  • Wykształcenie przynajmniej podstawowe, 
  • Brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu operatora żurawia hydraulicznego. 

Jak widać kurs na żurawie HDS nie stawia przed uczestnikami żadnych specjalnych warunków, żeby do niego przystąpić. Z tego powodu też jest to bardzo atrakcyjny wybór dla osób, które poszukują nowych kompetencji. Operator żurawia hydraulicznego może liczyć na atrakcyjne zarobki i brak problemów z zatrudnieniem. Wystarczy zaliczyć odpowiedni kurs zawodowy. 

Jak wygląda szkolenie na żurawie HDS? 

Kurs UDT na żurawie organizowany w firmie OSO składa się z części teoretycznej, praktycznej oraz egzaminu końcowego. 

Część teoretyczna Część praktyczna Egzamin końcowy 
Część teoretyczna kursu ma postać wykładów, na których kursanci poznają wszystkie potrzebne informacje dotyczące bezpiecznej eskploatacji oraz konserwacji żurawii HDS.  W części teoretycznej szkolenia kursanci mogą poznać takie informacje jak: Znajomość budowy i wyposażenia żurawi hydraulicznych Urządzenia zabezpieczające dźwignicę Akty prawne regulujące eksploatacje oraz konserwacje żurawi HDS. Obowiązki operatora przed, po i w trakcie pracy Zawieszenie żurawia i dozór jego stanu technicznego Jak poprawnie oszacować gabaryty ładunku BHP pracy z żurawiem hydraulicznym oraz pomoc przy wypadkach. W części praktycznej kursanci mają szansę przećwiczyć nowo nabyte umiejętności pod okiem naszej kadry szkoleniowej.  Uczestnicy kursu mogą tutaj w kntrolowanych warunkach wykonywać czynności związane z eksploatacją oraz konserwacją żurawii HDS.  Ćwiczenia w części teoretycznej odbywają się na specjalistycznym sprzęcie szkoleniowym zapewnionym przez firmę OSO. Końcowym etapem kursu na żurawie HDS jest egzamin zdawany przed komisją wyznaczaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Tak jak samo szkolenie składa się on z części teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna ma formę egzaminu pisemnego. Składa się on z pytań zamkniętych oraz otwartych mających na celu sprawdzić wiedzę nabytą przez kursantów w pierwszej części szkolenia. Zakres pytań na egzaminie to między innymi: Jakie są parametry żurawia. Zawory zabezpieczające w żurawiu HDS Zamki stosowane w układzie hydraulicznym żurawia Rozdzielacz hydrauliczny i jego funkcja kontrola obciążeniowa w żurawiach HDS. Ocena stanu technicznego żurawia HDS. Nieszczelność instalacji hydraulicznych w żurawiu i potencjalne problemy.  Następną częścią jest egzamin teoretyczny. Kursanci muszą tutaj wykonać poprawnie przed komisją UDT zestaw czynności związanych z eksploatacją konserwacją oraz naprawą żurawi HDS.  

Zaliczenie obu części egzaminu z pozytywnym wynikiem gwarantuje kursantom świadczenia kwalifikacyjne pozwalające na pracy na stanowisku operatora żurawia HDS. W ramach ceny szkolenia każdy, komu uda się zaliczyć egzamin końcowy otrzymuje imienny dyplom, poświadczający nowo nabyte kwalifikacje. W zależności od indywidualnych potrzeb kursantów za dodatkową opłatą firma OSO gwarantuje jeszcze dodatkowy suplement ze zdjęciem potrzebny do pracy w niektórych krajach za granicą. 

Uprawnienia zdobyta na kursie na żurawie HDS mają ważność przez 5 lat. Po tym okresie należy je odnowić poprzez ponowne zaliczenie egzaminu z pozytywnymi wynikiem. Dla osób chcących jedynie odnowić swoje uprawnienia firma OSO oferuje ekspresowe kursy trwające jeden dzień roboczy i zakończone egzaminem zdawanym jeszcze tego samego dnia. 

Kursanci podczas szkolenia na żurawie

Firma OSO oferuje dwa rodzaje szkoleń otwarte oraz zamknięte

Kursy otwarte przeznaczone są dla indywidualnych klientów chcących nabyć nowe kompetencje zawodowe w zakresie obsługi żurawi HDS. Może wziąć w nich udział każdy, kto spełnia wymienione wyżej podstawowe warunki. Szkolenia otwarte w firmie OSO organizowane są regularnie i odbywają się w naszej siedzibie bądź jednej z wielu filii położonych na terenie całego kraju. Osoby chętnie wziąć udział w kursie otwartym na żurawie HDS organizowanym w firmie OSO zachęcamy do sprawdzenia i śledzenia naszej strony internetowej. Znajduje się tam kalendarz zawierający wszystkie daty nadchodzących kursów razem z ich cenami. 

Dla indywidualnych klientów poszukujących szkoleń dla swoich pracowników nasza firma oferuje kursy indywidualne. Cena takiego kursu zależy od wielu czynników, takich jak ilość kursantów i ich poziom doświadczenia czy miejsce szkolenia. W przypadku kursów indywidualnych kursów mogą się one odbywać w jednym z centrów szkoleniowych OSO lub u klienta w firmie. Nasi szkoleniowcy mogą w zależności od potrzeb przyjechać na miejsce do klienta, żeby przeprowadzić szkolenie w ich firmie.