Maszyny budowlane

Koparka i urządzenia.Rola maszyn budowlanych. Nowe rozwiązania technologiczne polepszają ergonomię, skuteczność i szybkość prowadzonych prac na budowie, a ich wyznacznikiem są maszyny budowlane, czyli maszyny ułatwiające pracę przy wznoszeniu obiektów budowlanych. Wykorzystywane w budownictwie drogowym i kolejowym, znajdują swoje zastosowanie także  podczas wznoszenia portów lotniczych. Funkcją walca drogowego jest zagęszczanie gruntu i asfaltu, tworząc w ten sposób płaską nawierzchnię, odpowiednią do prowadzenia dalszych prac, a także przyjazną dla pojazdów. Przy jego użyciu można wybudować zarówno drogi, rozległe place, parkingi, jak i boiska lub pasy startowe. Utworzona powierzchnia powinna być na tyle silna, aby móc unosić ciężkie pojazdy, a także być odporną na nieprzyjazne warunki pogodowe (mróz czy wilgoć). Głównym elementem, odpowiedzialnym za zagęszczanie gruntu jest oczywiście walec, a przy tym mimośrodkowe wałki wzbudzające. Dzięki nim efekty są znacznie lepsze i gwarantują trwalsze podłoże.

Czym są mimośrodkowe wałki? To specjalne uzwojenia wzbudzające, stanowiące część napędu walca  – podczas obrotu wirnika wytwarza się siła odśrodkowa, która „wzbudza” wibracje w urządzeniu. Drgania te osiągają najczęściej od 10 do ok. 55 Hz. Dochodzi do zmniejszenia oporu tarcia wewnętrznego między poszczególnymi ziarnami i cząstkami nawierzchni, przez co powstałe luki w gruncie są następnie szczelnie wypełniane przez ziarna mniejsze.

Koparka

Jest to maszyna budowlana przeznaczona do robót ziemnych, a dokładniej oddzielania urobku (materiału skalnego) i jego transportu na pojazd transportowy lub na składowisko. Możemy je zróżnicować ze względu na materiał, którego przeładunkiem się zajmują – może to być materiał sypki np. piasek, węgiel, żwir itp.

Koparka składa się z innych elementów konstrukcyjnych w zależności od modelu i zastosowania danej maszyny. Co możemy wyróżnić w każdym typie to podwozie oraz nadwozie, czyli zespół nośny i przestrzeń na silnik. Do tego dochodzą jeszcze kabina operatora i panel sterowania. Aby operować koparką wymagane są uprawnienia (dzielących się na klasy w zależności od rodzaju operowanej koparki) poświadczające o umiejętnościach i wiedzy operatora z zakresu manipulacji ładunkiem, sterowania pojazdem oraz zasad BHP.

Aby uzyskać uprawnienia do kolejno: obsługi walca i koparki należy ukończyć kursy w ośrodkach szkoleniowych. Obecnie na rynku jest bardzo wiele instytucji oferujących kompleksowe szkolenia, jednakże nie wszystkie posiadają przestępne ceny i doświadczenie zawodowe w zakresie szkoleń operatorów – OSO, czyli Ośrodek Szkolenia Operatorów posiada świetną ofertę i to w przystępnej cenie. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą firmą i podjęcia współpracy.