Fotowoltaika – monter fotowoltaiki

Czym jest fotowoltaika?

Fotowoltaika jest dziedziną nauki. Zajmuje się szeroko rozumianym przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną, wytwarzając prąd z promieniowania słonecznego. Fotowoltaika znajduje zastosowanie mimo wysokich kosztów. Jest bardzo ważna w kwestiach ekologicznych, ale również praktycznych.  

Jak powstają panele fotowoltaiczne?  

Jak powstają panele fotowoltaiczne

Głównym surowcem, wykorzystywanym w produkcji paneli fotowoltaicznych, jest wafel krzemowy, ale koniecznie krystaliczny. Pojedynczy panel jest w stanie wygenerować prąd o mocy do prawie 7 woltów. Aby zwiększyć efekty, panele łączone są w moduły. Jedną z największych zalet paneli jest ich żywotność, którą przewiduje się z gwarancją nawet na 25 lat.  

Z czego zbudowane są ogniwa fotowoltaiczne?  

Zbudowane są najczęściej z krzemu, które dzięki energii zmienia się z izolatora w przewodnik. Wszystko zależy od stopnia uporządkowania struktury krystalicznej krzemu. Możemy wyróżnić trzy odmiany ogniw:  

  • ogniwa monokrystaliczne – zbudowane z krzemu o silnie uporządkowanej strukturze pozbawionej licznych defektów. Ten rodzaj krzemu charakteryzuje się najwyższą efektywnością przetwarzania energii słonecznej w elektryczną.  
  • ogniwa amorficzne – w tym przypadku, krzem nie jest pod postacią kryształu, a jego struktura jest bardzo chaotyczna i ma sporo wad, co wpływa na niską sprawność modułów.  

Gdzie stosuje się ogniwa fotowoltaiczne?  

Najczęściej stosuje się je w domach jednorodzinnych, ale oprócz tego, stosuje się je w światłach drogowych czy bojach sygnalizacyjnych. Ogniwa fotowoltaiczne sprawdzają się bardzo dobrze również w elektronice użytkowej jak kalkulatory, lampy ogrodowe, oświetlenia znaków drogowych, ale także w zasilaniu układów telemetrycznych w stacjach pomiarowo–rozliczeniowych gazu ziemnego, ropy naftowej czy energii elektrycznej.  

Wytrzymałość na pogodę  

Panele fotowoltaiczne, które są dobrej jakości znoszą wysokie temperatury oraz mrozy. Silne opadu deszczu ani grad nie przeszkadza im w sprawnym dostarczaniu elektryczności.  

z czego zbudowane są ogniwa i gdzie się je stosuje

Aby określić odporność paneli na opady gradu, powstał specjalny certyfikat IEC 61215. Oznacza to, że panele, które mają taki certyfikat są w stanie wytrzymać 25-milimetrowe kule gradowe, co odpowiada klasie 2 odporności na grad. Wszystkie panele sprzedawane na terenie Polski, jak i całej Unii Europejskiej, posiadają ten certyfikat, a więc są odporne na gradobicia.  

Specjalnie przeprowadzony raport poświadczył, że burze, pioruny i gradobicia powodują delikatny spadek mocy, jest to zaledwie 10%, ale całkowita moc systemu obniża się o mniej niż 1%.  

Jak to działa – jak energia ze słońca trafia do naszych gniazd elektrycznych?  

Prąd, który powstał w modułach trafia do falownika. Jego zadaniem jest przekształcenie prądu w prąd zmienny, który ma takie same parametry jak te, które są w naszych gniazdkach elektrycznych. Innym zadaniem falownika jest kontrola pracy instalacji fotowoltaicznej, oznacza to, że na bieżąco dopasowuje parametry generowanego prądu do parametrów domowej sieci, a dodatkowo wyłącza się w momencie, gdy wykryje jakąkolwiek awarię.  

Czy warto podjąć pracę jako monter instalacji fotowoltaicznych? Jakie obowiązki go czekają? 

Duże zapotrzebowanie na tego typu usługi daje perspektywę pracy na co najmniej kilka lat. Monter instalacji fotowoltaicznych to nowy zawód na rynku. Odpowiedni budynek, mieszkalny, budowlany,  czy salon kosmetyczny, musi być gotowy do pobierania energii słonecznej i przetwarzania jej na energię elektryczną. Monter ma za zadanie zamontować panele solarne we właściwy sposób, połączenie ich z falownikiem i przyłączeniu jej do domowej instalacji elektrycznej.  

Jakie wykształcenie i uprawnienia są potrzebne?  

Wykształcenie, w tym przypadku, nie jest istotne, w przeciwieństwie do uprawnień. Monter fotowoltaiki powinien mieć certyfikat UDT (Urząd Dozoru Technicznego), który będzie ważny przez 5 lat.  

Niezbędne jest również uprawnienie SEP kategorii E i D. Są to uprawnienia, zezwalające na pracę z urządzeniami pod napięciem. Dodatkowo, ważne jest jeszcze odbycie kursu na montera fotowoltaicznego i zdanie kończącego go egzaminu państwowego.  

Wiedza techniczna i ogólnobudowlana może być bardzo przydatna. Monter, instalując panele, ingeruje w pokrycie dachu. Powinien wiedzieć, jak zrobić to prawidłowo. Warto również upewnić się, czy możemy pracować na wysokości, ta umiejętność i brak przeciwwskazań są niezbędne, ponieważ większość instalacji fotowoltaicznych prażonych jest na dachach.  

Czy zawód montera fotowoltaiki może być zawodem przyszłościowym?  

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii jest coraz popularniejsze. Ekologia i dbanie o planetę są coraz częściej obserwowane wśród młodych ludzi, jak i firm. W ramach dbałości o klimat planuje się całkowitą rezygnację z węgla. Ze względu na wysokie ceny prądu wiele gospodarstw j decyduje się na montaż paneli fotowoltaicznych. Ta realna oszczędność pozwala na kontrolę wydatków.  

Panele fotowoltaiczne na dachu

To zapotrzebowanie będzie rosnąć, a więc popyt na monterów paneli fotowoltaicznych również.  

Jak wyglądają zarobki montera fotowoltaiki? 

Skoro zapotrzebowanie wzrasta, chętnych również przybywa. Jednak, tak jak we wszystkich branżach, tak i w tej, zarobki uzależnione są od wielu czynników. W zawodzie montera najważniejszymi są:  

  • doświadczenie;  
  • uprawnienia – początkujący monter może być pomocnikiem wykwalifikowanego montera i stopniowo zdobywać doświadczenie;  
  • forma zatrudnienia;  
  • województwo;  
  • ewentualne premie.  

To wszystko składa się na potencjalne wynagrodzenie i różni się w zależności od wykonywanych czynności. Warto pamiętać również, że jest to praca sezonowa. 

Czy instalacje fotowoltaiczne naprawdę są bezpieczne dla środowiska?  

Instalacje fotowoltaiczne korzystają z niemożliwego do wyczerpania źródła energii, jakim jest słońce. Korzystanie z zasobów słońca, nigdy nie spowoduje wyczerpania jego zasobów. Dodatkowym plusem jest to, że fotowoltaika nie emituje do atmosfery absolutnie żadnych szkodliwych substancji ani płynów. Instalacje nie wydają z siebie żadnych dźwięków, więc nie utrudniają funkcjonowania ani ludzi ludziom ani zwierzętom, a także nie zużywają innych zasobów. Raz położone, zostają na lata.