Czym są połączenia kołnierzowe?

To dwie przeciwległe współosiowe kołnierze łączone śrubami. Rodzaj połączenia zależy od rodzaju kołnierza, często między nimi może znajdować się uszczelka. Wykonywane w ten sposób połączenia są rozłączne i stanowią kluczowy element każdego aparatu ciśnieniowego. Dlatego tak ważne jest, aby połączenie kołnierzowe było prawidłowo wykonane zgodnie z przygotowanym projektem oraz zgodnie z wymaganiami Europejskiej Dyrektywy Ciśnieniowej (PED). Dzięki temu powstała instalacja będzie gwarantowała bezpieczną i długą eksploatację.

Połączenia kołnierzowe

Połączenia kołnierzowe.Podczas dokonywania wyboru typu połączenia kołnierzowego najważniejsza jest, aby zapewniał łatwą eksploatację, czyli montaż i demontaż oraz bezpieczeństwo. Możemy rozróżnić połączenia na: rurociąg z rurociągiem lub rurociąg z armaturą. Czynnikiem wyznaczającym trwałość wykonanego połączenia jest jego materiał i rodzaj łączników.

Rodzaj połączeń:

  • Połączenia rowkowane – elastyczne i szybkie, wytrzymałe na wysokie ciśnienia
  • Połączenia wciskowe – do małych średnic na przyłączach wodociągowych do budynków mieszkalnych (system ISO Hawle)
  • Połączenia skręcane – do systemu Hawle FIT

Do czego służą takie połączenia? Swoje zastosowanie odnajdują w przyłączach wodociągowych do budynków mieszkalnych, sklepów spożywczych, czy biur, ale także i w przemyśle: rafineriach naftowych, przemyśle chemicznym, energetyce.

Montaż i demontaż

Za zarówno montaż, jak i demontaż odpowiada osoba, posiadająca odpowiednią wiedzę z zakresu eksploatacji połączeń kołnierzowych i zasad bezpieczeństwa. Fachową wiedzę i umiejętności można zdobyć poprzez odbycie odpowiednich kursów świadczonych przez niektóre ośrodki szkoleniowe.

Połączenia kołnierzowe rysunek techniczny.

Podczas pracy wykwalifikowany monter powinien mieć na względzie: niebezpieczeństwo awarii, np. wybuchnięcia, pożaru, co za tym idzie zanieczyszczeń gleby, wody i powietrza, a także strat odniesionych przez wszystkie jednostki uzależnione od powstania takiego połączenia (spowodowane przestojem prac).

Jak zapobiec niechcianym przeszkodom? Kluczowa jest prawidłowa i cykliczna konserwacja połączenia – pomijając całą czynność instalacji, która powinna być przeprowadzona przez kompetentnego fachowca – w przeciwnym wypadku wzrasta ryzyko awarii urządzeń ciśnieniowych.

Uprawnienia i OSO

Aby uzyskać Certyfikat TÜV (zgodnie z normą PN-EN 1591-4) – uprawniający do wykonywania i nadzoru połączeń kołnierzowych na terenie całej Polski oraz innych krajów europejskich – należy ukończyć szkolenie i zaliczyć egzamin. Ośrodek Szkolenia Operatorów  (OSO)zajmuje się prowadzeniem kursów szkoleniowych od zeszło piętnastu lat, zapewniając kompleksowe szkolenia, przygotowujące zarówno z teorii, jak i praktyki. Po odbyciu pełnego zakresu szkolenia, którego nadzorem będzie zajmowała się wysoko wykwalifikowana kadra, zostaje przeprowadzony egzamin, po którego zaliczeniu – otrzymaniu pozytywnych wyników – wręczany jest certyfikat TÜV oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia. Szkolenia prowadzone są na terenie całej Polski, OSO posiada placówki spełniające wymogi Urzędu Dozoru Technicznego. Aby zapoznać się z pełną ofertą szkoleniową oraz innymi usługami świadczonymi przez OSO serdecznie zapraszamy na oficjalną stronę Internetową szkolenia-udt.pl oraz do kontaktu telefonicznego w celu podjęcia współpracy.