Podstawowe informacje dotyczące udzielania pierwszej pomocy

Czym jest pierwsza pomoc? 

Nagłe przypadki mogą nas zaskoczyć w każdym momencie, dlatego warto mieć podstawową wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy.   

Pierwsza pomoc to natychmiastowa opieka nad osobą poszkodowaną, potrzebującą pomocy. Należy ją zastosować jak najszybciej po wypadku lub w wyniku urazu. Pomoc, której udzielamy zanim przyjedzie karetka pogotowia, jest niezwykle istotna. Dzięki niej możemy uratować zdrowie lub życie poszkodowanemu.  

Jeżeli znamy zasady udzielania pierwszej pomocy, jesteśmy bardziej skłonni do podjęcia natychmiastowych działań w celu ratowania życia i zdrowia poszkodowanych. Podczas udzielania pierwszej pomocy ważne jest zachowanie spokoju oraz racjonalne myślenie. Pomoże nam to zapewnić możliwie najlepszą opiekę.  

kurs pierwszej pomocy

Polskie prawo dopuszcza karę pozbawienia wolności do lat trzech w przypadku, kiedy pierwszej pomocy nie udzielimy. Oczywiście, istnieją przypadki, kiedy nasze zdrowie i życie jest również zagrożone, w takiej sytuacji nie mamy obowiązku udzielania pierwszej pomocy.  

Udzielanie pierwszej pomocy składa się z kilku elementów: 

  • Ochrona życia poszkodowanego; 
  • Ochrona życia obserwatora oraz ratownika;  
  • Sprawdzenie bezpieczeństwa miejsca zdarzenia;  
  • Zapewnienie ulgi w bólu; 
  • Zapobieganie pogorszeniu się stanu poszkodowanego. 

Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy  

Pierwszą pomoc należy rozpocząć od zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Zapobiegnie to ewentualnym pojawieniem się kolejnych poszkodowanych.  

1. Wołanie o pomoc  

Kluczowe jest zainteresowanie ludzi wokoło zaistniałą sytuacją. Mogą one nam pomóc w podejmowanych działaniach. Zanim przyjedzie profesjonalna pomoc, każda dodatkowa pomoc będzie miała znaczenie.  

2. Zbadanie terytorium  

Upewnij się, że udzielanie pomocy będzie dla ciebie bezpieczne. Sprawdź wszystkie potencjalne problemy jak, np. odsłonięte przewody, plamy, toksyczne opary. Pamiętaj, że twoje bezpieczeństwo jest równie ważne jak bezpieczeństwo poszkodowanego.  

3. Ocena sytuacji  

W przypadku, kiedy poszkodowany jest przytomny, dowiedz się, co mu dolega oraz co się stało. Zadaj pytania dodatkowe o uczulenia, przyjmowane leki, choroby. Takie informacje będą niezwykle istotne w przypadku pogorszenia się stanu poszkodowanego lub utraty przez niego przytomności. Należy je w miarę możliwości zapisać lub zapamiętać i przekazać medykom.  

Na tym etapie należy zdecydować o wezwaniu profesjonalnej pomocy medycznej. 

Jeżeli osoba poszkodowana zraniła się, załóż jej opatrunek, wcześniej oczyszczając zranione miejsce.  

W przypadku, kiedy osoba poszkodowana straciła przytomność, należy natychmiast wezwać pomoc dzwoniąc na 999 lub 112. 

4. Ocena funkcji życiowych osoby poszkodowanej  

poszkodowany

Na początku sprawdź drożność dróg oddechowych poszkodowanego, czy jest przytomny oraz czy oddycha. Aby sprawdzić, czy jest przytomny, delikatnie potrząśnij poszkodowanym i wydawaj krótkie polecenia lub zadawaj krótkie pytania. Drożność dróg oddechowych możemy ocenić poprzez sprawdzenie czy język poszkodowanego nie zapadł się na tylną stronę gardła.  

Następnym krokiem jest ocena oddechu. Sprawdź, czy klatka poszkodowanego unosi się. Pochyl się nad jego twarzą i sprawdź, czy czujesz jego oddech na policzku. W tym momencie należy podjąć decyzję o ewentualnym przeniesieniu osoby poszkodowanej. W przypadku, kiedy ofiara ma obrażenia głowy, szyi, pleców – jej przemieszczenie może znacznie pogorszyć jej stan zdrowia lub nawet spowodować śmierć. Dlatego na taki ruch należy zdecydować się jedynie w sytuacji, gdy pozostawienie poszkodowanego w miejscu zdarzenia wiąże się dla niego z zagrożeniem zdrowia oraz życia.  

5. Udzielenie bezpośredniej pomocy 

Kiedy udzielamy pierwszej pomocy powinniśmy w miarę możliwości wyznaczyć osobę odpowiedzialną za wezwanie odpowiednich służb. W przypadku, kiedy jesteśmy na miejscu jedynie my i poszkodowany, dalsze czynności będą zależne od rodzaju zdarzenia. W razie konieczności udzielenia niezwłocznej pomocy, w przypadku braku oddechu poszkodowanego, najpierw powinno się ustabilizować jej stan następnie wzywając pomoc.  

Pierwsza pomoc w przypadku braku przytomności 

Kiedy poszkodowany jest nieprzytomny, nie oddycha, należy natychmiast rozpocząć Resuscytację Krążeniowo – Oddechową.  

Ważne, aby RKO wykonać tylko wtedy, gdy wiemy, jak zrobić to we właściwy sposób. Nieumiejętne jej wykonanie może być dla poszkodowanego niebezpieczne. Możemy połamać mu żebra czy przebić płuco.  

Jeżeli stwierdzisz niedrożność dróg oddechowych, ale dostrzegasz obcy obiekt w jej gardle, powinieneś wykonać chwyt Heimlicha. Polega on na nacisku na przeponę, który spowoduje wypchnięcie obiektu z tchawicy.  

Pamiętaj o regularnym sprawdzaniu funkcji życiowych osoby poszkodowanej oraz o tym, by nie podawać osobie nieprzytomnej żadnych tabletek ani płynów.  

Pierwsza pomoc w przypadku krwawienia 

Kiedy poszkodowany jest przytomny i krwawi, a Ty potrzebujesz chwili, aby znaleźć opatrunek, możesz poprosić go o przytrzymanie dłonią krwawiącego miejsca. Do opatrzenia rany może posłużyć ci gaza, bandaż czy zwykła koszulka. W celu zabezpieczenia rany opatrunkiem, uciśnij miejsce krwawienia opatrunkiem, po czym owiń za pomocą bandaża. Ważne jest, aby nie zmniejszyć siły nacisku opatrunku. Jeżeli krew nie przestawnie lecieć, należy dołożyć kolejną warstwę bandażu oraz mocniej ucisnąć ranę. Jeśli to możliwe, powinniśmy udzielać pomocy w lateksowych rękawiczkach, co zabezpieczy nas przed potencjalnymi infekcjami.  

Kurs z udzielania pierwszej pomocy  

pierwsza pomoc

Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy przydaje się nam w życiu codziennym. W każdej chwili może zdarzyć się wypadek, gdzie niezbędna będzie nasza pomoc. Dlatego warto zainwestować w kurs pierwszej pomocy. Na takim szkoleniu można uzyskać kompleksową wiedzę w zakresie pierwszej pomocy oraz uzyskać zaświadczenie o jego odbyciu. Taki kurs możesz zrobić w Ośrodku Szkolenia Operatorów. Z nami nie tylko zdobędziesz wiedzę teoretyczną, ale i praktyczną. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą OSO.