Audyt maszyn UDT

Nasza firma prowadzi już przez ponad kilkanaście lat audyt maszyn UDT. Do zakresu wykonywanych przez nas prac zaliczamy sprawdzanie stanu technicznego urządzenia, diagnostykę, badania techniczne i wiele innych, a wszystko to, by upewnić się, że maszyna jest w pełni sprawna. Wykonywane przez nas prace są zgodne z zaleceniami Urzędu Dozoru Technicznego.

Definicja urządzeń UDT

Diagnostyka urządzenia UDT

Urządzenia UDT otrzymały swoją nazwę dzięki przynależności do Urzędu Dozoru Technicznego. Do grupy tych urządzeń, zaliczane są głównie maszyny, które otrzymały potoczną nazwę sprzęty ciężkie. Osoby, które chciałyby podjąć się wykonywania z nimi pracy, muszą posiadać specjalne uprawnienia. Aby otrzymać uprawnienia najpierw należy odbyć szkolenie, a następnie zaliczyć egzamin państwowy. Maszyny z kategorii UDT służą głównie do wykonywania prac związanych z transportem, załadunkiem i rozładunkiem. Istnieje także podział na poszczególne kategorie wyróżniających się urządzeń: 

 • urządzenia bezciśnieniowe, 
 • urządzenia ciśnieniowe, 
 • urządzenia transportu bliskiego, 
 • urządzenia do odzyskiwania pary z paliwa. 

Przegląd techniczny 

Urząd Dozoru Technicznego według ustalonych zasad, wymaga rejestracji każdego urządzenia jakie podlega pod ich instytucje oraz wykonywania rutynowych przeglądów technicznych. Kontrola tyczy się każdego podmiotu trzymającego pieczę nad urządzeniem i przeprowadzana musi zostać w ustalonym terminie. Przegląd ten jest potwierdzany przez ową instytucje, poprzez wydanie oświadczenia. Umożliwiamy Państwu przeprowadzenie wszelkich formalności w sposób szybki oraz poprawny, co znacznie wpłynie na czas wykonywania tego typu prac. W naszej ofercie posiadamy także doradztwo techniczne.  

Urządzenia 

Zajmujemy się przeprowadzaniem diagnostyk oraz kontrolą sprzętu, który wlicza się do urządzeń transportu bliskiego, a mianowicie: 

 • żurawiami HDS, 
 • suwnicami, 
 • wózkami widłowymi, 
 • ładowarkami teleskopowymi, 
 • podestami ruchomymi (w tym podnośnikami nożycowymi oraz koszowymi), 
 • windami przemysłowymi. 

Przez częste wykorzystywanie maszyny podczas prac, proporcjonalnie rośnie zużycie pod względem eksploatacji co oznacza, że należy bardziej dbać o urządzenie. 

Jak przebiega audyt? 

Przeprowadzanie badań kontrolnych

Audyt urządzeń UDT, są to wszelkie działania, których zadaniem jest określenie stanu technicznego maszyny pod względem bezpieczeństwa dla jej użytkownika. Audyt ma za zadanie wykrycie potencjalnych awarii, a także odnalezienie zagrożeń jakie mogą się wiązać z użytkowaniem sprzętu. Podczas wykonywania audytu wykonujemy takie czynności jak: 

 • przegląd oraz wykonanie dokumentacji technicznej, 
 • wstępne badania diagnostyczne, 
 • kontrola bezpieczeństwa, 
 • decyzyjność na temat wykonania przeglądu, 
 • wypełnienie dokumentów związanych z UDT, 
 • podjęcie decyzji odnośnie wykonywania dalszej pracy przez maszynę.  

Inne nasze usługi  

Przeprowadzamy także szkolenia dla osób, które chcą zostać operatorami tych urządzeń. Szkolenia składają się z wykładów z zakresu wiedzy teoretycznej, a po ich zakończeniu następuje nauka pracy z maszynami. Nasze szkolenie polega na przygotowaniu uczestników do zdania bezproblemowo egzaminu państwowego. 

Pytania naszych klientów

Audyt jakich urządzeń wykonujecie?

Wykonujemy audyt na urządzenia transportu bliskiego, czyli: suwnice, żurawie HDS, wózki widłowe, podesty ruchome (w tym nożycowe i koszowe) i ładowarki teleskopowe. 

Jakie czynności wykonujecie podczas audytu?

Wykonujemy szereg niezbędnych badań podczas prowadzenia audytu m.in.: przegląd oraz wykonanie dokumentacji technicznej, kontrola bezpieczeństwa, wstępne badania diagnostyczne, wypełnianie dokumentów UDT, wszelkie naprawy w ramach nieprawidłowego przejścia audytu oraz wiele innych usług związanych z maszynami UDT.