Dlaczego należy przeprowadzać regularne przeglądy konserwacyjne żurawi HDS?

Specyfika żurawi HDS 

Żurawie HDS na rynku istnieją od bardzo dawna, jednak dopiero ostatnie lata sprawiły, że zyskały one na popularności. Wykorzystujemy je zarówno do załadunku, jak i rozładunku różnego rodzaju towarów. Ich kompaktowa budowa sprawia, że z ich wykorzystaniem możemy dotrzeć do niemal każdego miejsca. To cecha wyróżniająca żurawie HDS na tle pozostałych dźwigów. 

żuraw HDS podczas załadunku drzewa

Dozór techniczny 

Dźwigi są mniej lub bardziej zaawansowanymi technologicznie oraz konstrukcyjnie urządzeniami. Ich stan pełnej sprawności eksploatacyjnej wymaga zatem stałego nadzoru oraz regularnych przeglądów konserwacyjnych. Żurawie HDS są urządzeniami podlegającymi kontroli Urzędu Dozoru Technicznego. Funkcjonalność hydraulicznych dźwigów samochodowych ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa nie tylko ludzi, ale również przenoszonych ładunków. Przekłada się to na dokładne regulowanie kwestii konserwacji oraz nadzoru tych urządzeń.   

Badania, jakim podlegają dźwigi HDS 

Hydrauliczne dźwigi samochodowe podlegają trzem rodzajom badań. Zaliczamy do nich: 

  • Badania okresowe – to badania cykliczne, które przeprowadzane są w terminach wyznaczanych przez producenta, nie mogą być jednak wykonywane rzadziej jak raz do roku. Badania te mają na celu sprawdzenie czy zalecenia, które zostały zlecone w poprzednim badaniu zostały zrealizowane oraz czy podczas eksploatacji maszyny nie powstały nowe uszkodzenia wpływające na bezpieczeństwo podczas użytkowania żurawi HDS.  
  • Badania doraźne eksploatacyjne – to badania wykonywane w razie potrzeby. Ich zakres jest ustalany biorąc pod uwagę potrzeby, jak i okoliczności przeprowadzania badań.   
  • Doraźne badania powypadkowe i poawaryjne wykonywane są po wystąpieniu awarii bądź po wypadku podczas użytkowania żurawia HDS. Celem tych badań jest określenie stanu technicznego urządzenia oraz przyczyny wystąpienia usterki.   

Jak często wykonywać przeglądy konserwacyjne żurawi HDS? 

żurawie HDS podczas przeglądu

Przeglądy konserwacyjne dźwigów zależą w głównej mierze od ich rodzaju. Wynika to z zaleceń producenta oraz procedury UDT. Należy jednak wykonywać je nie rzadziej jak raz w roku. Każda praca konserwacyjna musi być pisemnie poświadczona w dzienniku konserwacji urządzeń dźwignicowych.   

Konserwacja dźwigów 

Konserwacja to szereg czynności, które wykonywane są w celu szybkiego wykrycia usterek i nieprawidłowości działania urządzeń oraz zapewnienie ich prawidłowej, jak i bezpiecznej eksploatacji. Dzięki temu możemy bezpiecznie użytkować maszyny oraz unikać przestojów prac.  

Podczas przeglądów konserwacyjnych wykonywane są m.in.: 

  • naprawa bądź wymiana elementów, które są uszkodzone,  
  • ocena stanu technicznego urządzenia,  
  • oczyszczanie elementów maszyny. 

Resurs dźwigów 

Według Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego, właściciel dźwigu ma obowiązek oceny stany technicznego urządzeń pod względem ich żywotności. Mowa tu o tzw. resursie, czyli parametrach granicznych, które stosowane są do oceny i identyfikacji stanu technicznego maszyny. Określa się go na podstawie liczby cykli pracy oraz jego obciążenia w danym okresie eksploatacji.  

żuraw HDS w trakcie konserwacji

Serwis żurawi HDS  

Prace konserwacyjne oraz naprawcze należy zlecać wyłącznie odpowiednio wykwalifikowanym osobom. Do kompleksowych działań serwisowych zaliczamy nie tylko wsparcie firmy w przeprowadzaniu przeglądów konserwacyjnych, badań czy rejestracji urządzeń, ale również modernizacje, naprawy, wymiany wadliwych części oraz takie działania, które pozwolą na wydłużenie żywotności poszczególnych elementów maszyny.  

Jakim awariom najczęściej ulegają żurawie HDS? 

Jednymi z głównych zagrożeń eksploatacyjnych podczas użytkowania żurawi HDS są te, które są spowodowane uszkodzeniami układu hydraulicznego, szczególnie wyciekiem płynu hydraulicznego. Jego wyciek oraz luzy, występujące na elementach roboczych urządzenia, najczęściej są skutkiem zbyt dużego obciążenia maszyny bądź jej nieprawidłowej konserwacji. 

Popularnymi usterkami żurawi HDS są również uszkodzenia jego konstrukcji, awaria urządzeń sterowniczych lub mechanizmów, które odpowiadają za chwytanie przenoszonych ładunków. Uszkodzenia oraz awarie mogą być spowodowane przeciążeniem, pracą na niepoprawnym podłożu czy niepoprawnym ustabilizowaniu dźwigu HDS.