Metody spawania stosowanie w przemyśle

Próbując wyjaśnić czym jest spawanie można  powiedzieć, że jest to łącznie ze sobą dwóch elementów w wyniku nagrzewania i stapiania materiałów, za pomocą różnych technik. Większość z nich opiera się na wytworzeniu łuku elektrycznego.   MIG/MAG, MMA, TIG – to najpopularniejsze metody.

 

Metoda MIG/MAG

Metoda MIG/MAG

Są to podobne metody, należące do rodzaju spawania łukowego z użyciem elektrody topliwej w osłonie gazowej. W tym przypadku elektrodą jest drut, który podawany jest w sposób ciągły, z podajnika przez uchwyt spawalniczy wraz z gazem osłonowym. Gaz ten jest używany, aby zapobiec przedostaniu się tlenu do instalacji, dzięki czemu nie dochodzi do utlenienia jeziorka spawalniczego i spoiny.  W tej technice najczęściej używa się spawarki typu migomat. Obydwie metody charakteryzują się wysoką wydajnością spawania oraz niskim kosztem materiałów.

W metodzie MIG wykorzystywane są gazy chemicznie obojętne. Są to np. hel lub argon, który pozwala na duże obciążenie prądowe dzięki wysokiej zdolności jonizacji w łuku. Do materiałów jakie najczęściej spawa się tą techniką należą między innymi: miedź, magnez, aluminium lub tytan.

Z kolei metoda MAG wykorzystuje gazy chemicznie aktywne, takie jak np. dwutlenek węgla, który dzięki zdolności chłodzenia uchwytu spawalniczego zapobiega jego przegrzewaniu. Używa się jej do spawania stali wysokostopowych, niskostopowych oraz konstrukcyjnych niestopowych.

 

Metoda MMA

Metoda MMA

Jest to rodzaj spawania elektrodą otuloną, złożoną z metalowego rdzenia (drutu) pokrytego otuliną. Drut ten podczas spawania ulega skróceniu, co utrudnia pracę spawacza, który musi przesuwać uchwyt tak aby odległość między nim, a elementem spawanym nie zwiększała się. Zmiana tej odległości może spowodować zanik łuku elektrycznego.  Ta metoda charakteryzuje się niską wydajnością spawania i małą prędkością, a także przy jej stosowaniu zostaje wydzielona duża ilość gazów i dymów. Mimo tych kilku wad umożliwia spawanie takich materiałów jak nikiel, miedź, żeliwa czy stale niestopowe lub stopowe. Daje ona swobodę pracy każdych warunkach, nawet pod wodą. Do jej wykonania używa się spawarkę inwertorową.

 

Metoda TIG

Metoda TIG

Jest to spawanie łukowe elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego (argonu lub helu). W jej wyniku łuk spawalniczy zostaje utworzony między nietopliwą elektrodą wolframową, a elementem spawanym. Gaz obojętny jest zastosowany (podobnie jak w przypadku metody MIG) aby zapobiec utlenianiu.

Za pomocą tej metody możemy połączyć stal niskostopową i wysokostopową oraz metale nieżelazne takie jak miedź, aluminium czy magnez. Pozwala ona na pracę z cienkimi materiałami, dzięki czemu ma duże zastosowanie w blacharstwie. Metoda TIG w odróżnieniu od innych jest trudniejsza do nauki oraz wymaga od spawacza niezwykłej precyzji i zręczności. Używana jest to tworzenia materiałów, w których kładziemy duży nacisk na estetykę, ponieważ podczas jej wykonywania powstaje spoiwo charakteryzujące się wysoką jakością połączenia oraz brakiem jakichkolwiek zniekształceń.