Prace na tworzywach sztucznych – zgrzewanie i spawanie

W pracach przy wysokich temperaturach istnieje wiele technik obróbki materiału. Często wymagają one specjalistycznych umiejętności i wiążą się z różnym ryzykiem. Przedstawiamy dwie metody spawania i zgrzewania tworzyw sztucznych: 

 • elektrooporowe, 
 • doczołowe. 
Spawane przedmioty

Zgrzewanie elektrooporowe 

Takie zgrzewanie polega na łączeniu rur z wykorzystaniem kształtek, które zawierają odpowiednie elementy grzewcze. To, co trzeba zrobić na początku to usunięcie z powierzchni łączonych rur warstwy wewnętrznej o grubości 0,2 milimetra. Później następuje unieruchomienie za pomocą zacisku rury z kształtką. Następnie zgrzewarka przekazuje impuls elektryczny do kształtki, co w konsekwencji stapia kształtkę z rurą. Po zakończonym procesie łączenia całość należy schłodzić i konstrukcja jest gotowa. 

Zgrzewanie doczołowe 

Ten rodzaj zgrzewania stosowany jest do łączenia rur posiadających szerokie średnice. Ta metoda cechuje się dużym bezpieczeństwem, dokładnością i przede wszystkim niezawodnością. Na początku powierzchnię rur należy podgrzać do momentu osiągnięcia wystarczającej temperatury. Następnie ogrzane elementy, za pomocą specjalnego docisku łączy się ze sobą. Nie jest to proces czasochłonny, a cechuje się duża ekonomią i precyzją. W przypadku posiadania na przykład rur, których średnice są wyraźnie duże, ten rodzaj zgrzewania jest idealnym rozwiązaniem. 

Klasyfikacja tworzyw sztucznych 

Jest kilka cech decydujących o tym, czy dane tworzywo będzie się nadawać do różnych procesów i są to: 

 • niskie koszty produkcji materiału, 
 • zdolność do przetwarzania i przerabiania, 
 • wysoka tolerancja na szkodliwe warunki (na przykład chemiczne), 
 • niezbyt wysoki ciężar materiału. 

To, co zwykle eliminuje materiał z wykorzystania, to czynniki takie jak: 

Spawane przedmioty
 • bycie łatwopalnym tworzywem, 
 • złe znoszenie wyższych temperatur, 
 • szkodliwość względem ekologii. 

Jeśli chodzi o budowę tworzyw wyróżnia się dwa typy: 

 • duroplasty (tu z kolei istnieją termoutwardzalne oraz chemoutwardzalne), 
 • termoplasty. 

Elastomery – tworzywa odwracalne 

Elastomery są tworzywami sztucznymi i naturalnymi, których deformację da się odwrócić i przywrócić je do pierwotnej postaci. 

Egzamin – spawacz i zgrzewacz 

 • Egzamin składa się z teorii i praktyki. Część teoretyczna składa się z następujących części: praktyczne zasady prowadzenia spawania i zgrzewania, 
 • około 20 pytań egzaminacyjnych, 
 • test wielokrotnego wyboru, 
 • około godzina trwania całego egzaminu, 
 • praca pozbawiona wszelkich pomocy dydaktycznych. 

Całość oceniają egzaminatorzy wyspecjalizowani w spawaniu i zgrzewaniu tworzyw sztucznych. By egzamin był zaliczony, niezbędne jest zdanie części teoretycznej oraz praktycznej.

Po zdaniu egzaminu otrzymuje się certyfikat, który jest ważny przez 2 lata. Jeśli chcemy przedłużyć uprawnienia, musimy nie później jak 3 miesiące przed wygaśnięciem poprzednich wystąpić o wydanie nowych. Zazwyczaj nie trzeba wtedy ponownie zdawać egzaminu, o ile przez czas ważności uprawnień faktycznie wykonało się pracę na tym stanowisku.