Prace na tworzywach sztucznych – zgrzewanie i spawanie

Spawane przedmiotyW pracach przy wysokich temperaturach istnieje wiele technik obróbki materiału. Często wymagają one specjalistycznych umiejętności i wiążą się z różnym ryzykiem. W tym artykule przedstawione zostaną metody zgrzewania oraz spawania na tworzywach sztucznych, a dokładniej ich dwa rodzaje, czyli:

 • elektrooporowe,
 • doczołowe.

Klasyfikacja tworzyw sztucznych

Jest kilka cech decydujących o tym, czy dane tworzywo będzie się nadawać do różnych procesów i są nimi na przykład:

 • niskie koszty produkcji materiału,
 • zdolność do przetwarzania i przerabiania,
 • wysoka tolerancja na szkodliwe warunki (na przykład chemiczne),
 • niezbyt wysoki ciężar materiału.

To, co zwykle eliminuje materiał z u wykorzystania to czynniki takie jak:

 • bycie łatwopalnym tworzywem,
 • złe znoszenie wyższych temperatur,
 • szkodliwość względem ekologii.

Jeśli chodzi o budowę tworzyw wyróżnia się dwa typy:

 • duroplasty (tu z kolei istnieją termoutwardzalne oraz chemoutwardzalne)
 • termoplasty

Elastomery – tworzywa odwracalne

Elastomery są tworzywami sztucznymi i naturalnymi, których deformację da się odwrócić i przywrócić je do pierwotnej postaci.

Egzamin – spawacz i zgrzewacz

Spawane przedmiotyTakowy egzamin składa się oczywiście z teorii i praktyki. Podczas części teoretycznej standardowe wytyczne to:

 • praktyczne zasady prowadzenia spawania i zgrzewania,
 • około 20 pytań egzaminacyjnych,
 • test wielokrotnego wyboru,
 • około godzina trwania całego egzaminu,
 • praca pozbawiona wszelkich pomocy dydaktycznych,

Całość oceniają egzaminatorzy wyspecjalizowani w spawaniu i zgrzewaniu tworzyw sztucznych. By egzamin był zaliczony, niezbędne jest zdanie części teoretycznej oraz praktycznej. Suma ocen obejmuje punkty zdobyte za praktykę i teorię. By wystawić specjalny certyfikat poświadczający zdobyte uprawnienia trzeba podać swoje dane osobowe, a na owym dokumencie widnieją informacje takie jak:

 • data uzyskania wyników,
 • data uzyskania dokumentu,
 • autentyczny podpis osoby egzaminującej,
 • dzień, do którego ważne są zdobyte kwalifikacje.

Zazwyczaj certyfikat posiada dwuletnią ważność, jeśli zostaną spełnione odpowiednie warunki. W przypadku, gdy osoba przystąpi do nowego egzaminu przed upływem trzech miesięcy, jej uprawnienia zostaną przedłużone od dnia wygaśnięcia poprzednich.

Zgrzewanie elektrooporowe

Takie zgrzewanie polega na łączeniu rur z wykorzystaniem kształtek, które zawierają odpowiednie elementy grzewcze. To, co trzeba zrobić na początku to usunięcie z powierzchni łączonych rur warstwy wewnętrznej o grubości 0,2 milimetra. Później następuje unieruchomienie pomocą zacisku rury z kształtką. Następnie zgrzewarka przekazuje impuls elektryczny do kształtki, co w konsekwencji stapia kształtkę z rurą. Po zakończonym procesie łączenia całość należy schłodzić i konstrukcja jest gotowa.

Zgrzewanie doczołowe

Ten rodzaj zgrzewania stosowany jest do łączenia rur posiadających szerokie średnice. Ta metoda cechuje się dużym bezpieczeństwem, dokładnością i przede wszystkim niezawodnością. Na początku powierzchnię rur należy podgrzać do momentu osiągnięcia wystarczającej temperatury. Następnie ogrzane elementy, za pomocą specjalnego docisku łączy się ze sobą nawzajem. Nie jest to proces czasochłonny, a cechuje się duża ekonomią i precyzją. W przypadku posiadania na przykład rur, których średnice są wyraźnie duże, ten rodzaj zgrzewania jest wręcz doskonałym rozwiązaniem.