Co to jest TDT?

Rozwijając skrót, jest to transportowy dozór techniczny. Podlegają pod to urządzenia, które są stosowane w transporcie na dalsze odległości. Mogę to być urządzenia zainstalowane w pociągach albo suwnice na dworcach PKP.

Jaki jest zakres działań? Czy się zajmuje?

czym jest i czym zajmuje się TDTTransportowy dozór techniczny obejmuje swoim dozorem:

 1. Urządzenie techniczne zainstalowane na obszarze kolejowym, w klejowych jazdach szynowych oraz na bocznicach kolejowych
 2. Osobowe i towarowe koleje liniowe oraz wyciągi narciarskie
 3. Zbiorniki, w tym cysterny wykorzystywane w ruchu kolejowym, drogowym i żegludze śródlądowej
 4. Urządzenia techniczne na statkach morskich, z wyłączeniem statków, na których urządzenia techniczne objęte są nadzorem technicznym instytucji klasyfikacyjnej, pontonach, dokach oraz na terenie portów i przystani morskich
 5. Urządzenia techniczne w ciągach technologicznych portowych baz przeładunkowych oraz urządzenia techniczne stanowiące wyposażenie innych stanowisk na terenie przeznaczonym do prac przeładunkowych

Kurs TDT do obsługi UNO:

Kurs daje nam uprawienie do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych materiałami, które są niebezpieczne – stąd potrzeba kursu. Aby móc wziąć udział w kursie, koniecznym warunkiem ukończone 18 lat i wykształcenie co najmniej zawodowo-techniczne.

Kurs podzielony jest na część teoretyczną i praktyczną. Kończy się egzaminem, który musimy zaliczyć pozytywnie. Uprawienie przyznawane jest na 5 lat.

obsługa UNO

Inne możliwości?

Oprócz umiejętności obsługi UNO, kursy w zakresie TDT oferują nam również szkolenia:

 • Obsługi/konserwacji w zakresie wywrotnicy wagonowej
 • Obsługi/konserwacji w zakresie układnie magazynowych
 • Obsługi/konserwacji w zakresie przeciągarki wagonów po torach
 • Przewóz materiałów niebezpiecznych
 • Przewóz materiałów niebezpiecznych – konwojent
 • Rozładunku cystern i autocystern z materiałem niebezpiecznym

Kursów związanych z transportowym dozorem technicznym jest sporo, każdy może znaleźć coś co go zainteresuje. Szkolenia są przydatne o tyle, że bez nich nie będziemy mogli dostać pracy w tym zakresie, ponieważ są to prace określone jako niebezpieczne. Kursy są podstawą i dopiero po nim możesz zacząć ubiegać się o pracę.

Na szczęście na rynku jest ich bardzo dużo, nie ma problemów z ilością miejsc.