Co to jest TDT?

Rozwijając skrót, jest to Transportowy Dozór Techniczny. Podlegają pod niego urządzenia, które są stosowane w transporcie na dalsze odległości. Mogą to być urządzenia zainstalowane w pociągach albo suwnice na dworcach PKP.  

Jaki jest zakres działań? Czy się zajmuje?  

Transportowy Dozór Techniczny obejmuje: 

obsługa UNO
 1. urządzenie techniczne zainstalowane na obszarze kolejowym, w kolejowych jazdach szynowych oraz na bocznicach kolejowych;  
 2. osobowe i towarowe koleje linowe oraz wyciągi narciarskie; 
 3. zbiorniki, w tym cysterny wykorzystywane w ruchu kolejowym, drogowym i żegludze śródlądowej;  
 4. urządzenia techniczne na statkach morskich, z wyłączeniem statków, na których urządzenia techniczne objęte są nadzorem technicznym instytucji klasyfikacyjnej, pontonach, dokach oraz na terenie portów i przystani morskich;  
 5. urządzenia techniczne w ciągach technologicznych portowych baz przeładunkowych oraz urządzenia techniczne stanowiące wyposażenie innych stanowisk na terenie przeznaczonym do prac przeładunkowych.  

  Kurs TDT do obsługi UNO: 

  Kurs daje nam uprawienia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych materiałami, które są niebezpieczne – stąd potrzeba kursu. Aby móc wziąć udział w kursie, koniecznym warunkiem ukończone 18 lat i wykształcenie co najmniej zawodowo–techniczne.  

  Kurs podzielony jest na część teoretyczną i praktyczną. Kończy się egzaminem, który musimy zaliczyć pozytywnie. Uprawienie przyznawane jest na 5 lat.  

  Inne możliwości?  

  Oprócz umiejętności obsługi UNO, kursy w zakresie TDT oferują nam również szkolenia z:  

  inne możliwości kursów
  • obsługi/konserwacji w zakresie wywrotnicy wagonowej;  
  • obsługi/konserwacji w zakresie układnie magazynowych;  
  • obsługi/konserwacji w zakresie przeciągarki wagonów po torach;  
  • przewozu materiałów niebezpiecznych; 
  • przewozu materiałów niebezpiecznych – konwojent;  
  • rozładunku cystern i autocystern z materiałem niebezpiecznym.

  Kursów związanych z TDT jest sporo, więc każdy może znaleźć coś, co go zainteresuje. Szkolenia są przydatne o tyle, że bez nich nie będziemy mogli dostać pracy w tym zakresie, ponieważ są to prace określone jako niebezpieczne. Kursy są podstawą i dopiero po nim możesz zacząć ubiegać się o pracę. Na rynku jest ich bardzo dużo i nie ma problemów z ilością miejsc.