Gdzie używa się sprężarek powietrza?

Robotnik przy konserwacji sprężarki

Sprężarki i kompresory powietrza to urządzenia o bardzo szerokim zastosowaniu. Kompresory powietrza znaleźć można właściwie wszędzie, gdzie potrzebny jest dostęp do powietrza pod odpowiednim ciśnieniem. Stacja benzynowa, warsztat samochodowy czy gabinet dentysty to tylko kilka miejsc, w których na co dzień korzysta się z urządzeń stosujących kompresory powietrza.

Żeby jednak móc w bezpieczny sposób przeprowadzać instalacje, konserwacje, i eksploatacje różnych rodzajów sprężarek i kompresorów trzeba najpierw ukończyć odpowiednie szkolenie. W Polsce sprężarki zaliczają się do urządzeń objętych dozorem technicznym. Oznacza to, że aby móc pracować z nimi w przepisowy sposób należy najpierw ukończyć odpowiednie szkolenie UDT.

Kto może wziąć udział w kursie na sprężarki powietrza?

Aby móc wziąć udział w kursie UDT zapewniającym odpowiednie świadczenia kwalifikacyjne do pracy przy instalacji i konserwacji instalacji sprzężonego powietrza, wystarczy spełnić trzy podstawowe warunki:

 • Ukończone 18 lat
 • Wykształcenie co najmniej podstawowe
 • Brak przeciwwskazań lekarskich do pracy przy sprężarkach powietrza

Jak widać kurs na sprężarki powietrza nie stawia żadnych specjalnych wymagań przed potencjalnymi kursantami.  Jest to dobry wybór dla osób, które rozważają poszerzenie swoich kompetencji zawodowych. Wykwalifikowany pracownik jest bardzo w cenie w aktualnej sytuacji rynkowej, dlatego osoby, które ukończyły kurs na sprężarki mogą liczyć na atrakcyjne zarobki.

Jak wygląda kurs na sprężarki powietrza?

Szkolenie na sprężarki powietrza składa się z trzech części: teoretycznej, praktycznej oraz egzaminu końcowego zdawanego przed komisją UDT.

W części teoretycznej kursanci otrzymują informacje dotyczące bezpiecznej konserwacji oraz eksploatacji instalacji sprzężonego powietrza. Ta część ma formę wykładu, na którym uczestnicy kursu zapoznają się z informacjami takimi jak:

 • Przepisy prawne dotyczące eksploatacji i konserwacji sprężarek powietrza.
 • Rodzaje sprężarek powietrza.
 • W jakim stanie należy zostawić stanowisko pracy ze sprężarką powietrza.
 • Dokumentacja techniczna używana przy konserwacji i naprawie urządzenia.
 • Regulacja wydajności sprężarek i automatyczne mechanizmy regulacji ciśnienia.
 • Przepisy w zakresie BHP eksploatacji oraz konserwacji instalacji sprzężonego powietrza.

Następnym elementem szkolenia jest część praktyczna. Kursanci mają tu okazję przećwiczyć wiedzę nabytą w części teoretycznej poprzez wykonywanie czynności związanych z konserwacją oraz eksploatacją instalacji sprzężonego powietrza w kontrolowanych warunkach.

Ostatnią częścią kursu jest egzamin końcowy, który zdawany jest przed komisją UDT. Podobnie jak samo szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. W części teoretycznej kursanci piszą egzamin z pytaniami zamkniętymi i otwartymi, mający na celu potwierdzić ich wiedzę techniczną dotyczącą sprężarek powietrza. Pytania w części teoretycznej dotyczą takich kwestii jak:

 • Klasyfikacja instalacji sprzężonego powietrza.
 • Oszczędność paliwowa sprężarek powietrza.
 • Izolacja rurociągów.
 • Środki antykorozyjna używane w konserwacji sprężarek powietrza.

Następnie w części praktycznej kursu uczestnicy muszą wykonać poprawnie przed komisją UDT szereg czynności związanych z eksploatacją oraz konserwacją instalacji sprzężonego powietrza.

Uzyskanie pozytywnego wyniku z obu części egzaminu zapewnia kursantom świadczenia kwalifikacyjne, pozwalające im na pracę przy eksploatacji, konserwacji i naprawie sprężarek powietrza.