Dlaczego ważne jest przeprowadzanie przeglądów konserwacyjnych Hydraulicznych dźwigów samochodowych

naprawa żurawi HDSŻurawie HDS na rynku istnieją od bardzo dawna. Dopiero ostatnie lata sprawiły, że  zyskały one na popularności. Wykorzystjemy je zarówno do załadunku jak i rozładunku różnego rodzaju towarów. Ich kompaktowa budowa sprawia, że możemy dotrzeć do niemal każdego miejsca. To cecha wyróżniająca żurawie HDS od pozostałych dźwigów.

Dźwigi są mniej lub bardziej zaawansowanymi technologicznie oraz konstrukcyjnie urządzeniami. Wymaga to stałego nadzoru oraz regularnych przeglądów konserwacyjnych. Żurawie HDS są urządzeniami podlegającymi kontroli Urzędu Dozoru Technicznego. Sprawność hydraulicznych dźwigów samochodowych ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa nie tylko ludzi ale również przenoszonych ładunków. Przekłada się to na dokładne regulowanie kwestii konserwacji oraz nadzoru urządzeń.

Badania jakim podlegają dźwigi HDS

Hydrauliczne dźwigi samochodowe podlegają trzem rodzajom badań. Zaliczamy do nich:

  • Badania okresowe – Są to badania cykliczne, które wykonywane są w terminach wyznaczanych przez producenta, nie mogą być jednak wykonywane rzadziej jak raz do roku. Badania mają na celu sprawdzenie czy zalecenia, które zostały zlecone w poprzednim badaniu zostały zrealizowane oraz czy podczas eksploatacji maszyny nie powstały nowe uszkodzenia wpływające na bezpieczeństwo podczas użytkowania żurawi HDS.
  • Badania doraźne eksploatacyjne – Są to badania wykonywane w razie potrzeby. Zakres tych badań jest ustalany biorąc pod uwagę potrzeby jak i okoliczności ich przeprowadzania.
  • Doraźne badania powypadkowe i poawaryjne – Wykonywane są po wystąpieniu awarii bądź po wypadku podczas użytkowania żurawia HDS. Celem tych badań jest określenie stanu technicznego urządzenia oraz przyczyny wystąpienia usterki. 

 Jak często wykonywać przeglądy konserwacyjne żurawi HDS

Przeglądy konserwacyjne dźwigów zależą w głównej mierze od ich rodzaju. Wynika to z zaleceń producenta oraz procedury UDT. Należy jednak wykonywać je nie rzadziej jak raz w roku. Każda praca konserwacyjna musi być pisemnie poświadczona w dzienniku konserwacji urządzeń dźwignicowych.

Konserwacja dźwigów

Konserwacja to szereg czynności, które wykonywane są w celu szybkiego wykrycia usterek i nieprawidłowości działania urządzeń oraz zapewnienie ich prawidłowego jak i bezpiecznego eksploatowania. Dzięki temu możemy bezpiecznie użytkować maszyny oraz unikać przestojów prac.

Podczas przeglądów konserwacyjnych wykonywane są min.:

  • Naprawa bądź wymiana elementów, które są uszkodzone
  • Ocena stanu technicznego urządzenia
  • Oczyszczanie elementów maszyny

Resurs dźwigów

Według Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego, właściciel dźwigu ma obowiązek oceny stany technicznego urządzeń pod względem ich żywotności. Mowa tu o tzw. resursie. Są to parametry granicznie, które stosowane są do oceny i identyfikacji stanu technicznego maszyny. Określa się go na podstawie liczby cykli pracy oraz jego obciążenia w danym okresie eksploatowania.

 Serwis żurawi HDS

Konserwacja żurawi HDS

Prace konserwacyjne oraz naprawcze należy zlecać wyłącznie odpowiednio wykwalifikowanym osobom. Do kompleksowych działań serwisowych zaliczamy nie tylko wsparcie firmy w przeprowadzaniu przeglądów konserwacyjnych, badań czy rejestracji urządzeń. Do działań serwisowych możemy zaliczyć również modernizacje, naprawy, wymiana wadliwych elementów oraz takie działania, które pozwolą na wydłużenie  żywotności poszczególnych elementów maszyny.

Jakim awariom najczęściej ulegają żurawie HDS

Jednym z zagrożeń eksploatacyjnych podczas użytkowania żurawi HDS jest spowodowane uszkodzeniami układu hydraulicznego, szczególnie wyciekiem płynu hydraulicznego. Jego wyciek oraz luzy, które występują na elementach roboczych urządzenia najczęściej są skutkiem zbyt dużego obciążenia maszyny bądź jej nieprawidłową konserwacją.

Popularnymi usterkami żurawi HDS są również uszkodzenia jego konstrukcji, awaria urządzeń sterowniczych lub mechanizmów, które odpowiadają za chwytanie przenoszonych ładunków. Uszkodzenia oraz awarie mogą być spowodowane przeciążeniem, pracą na niepoprawnym podłożu czy niepoprawnym ustabilizowaniu dźwigu HDS.